SUBMASURA 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri – 50.000 Euro

Sesiunea de depunere proiecte sub-măsura 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri – diaspora, se va desfășura în perioada 4 ianuarie 2021 – 4 mai 2021.

Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” are ca scop:
instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca şefi/manageri ai unei exploataţii agricole;
îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol, precum şi
conformitatea cu cerinţele de protecţie a mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa
la locul de muncă;
submăsura va crea posibilitatea tinerilor fermieri rezidenți, cu domiciliul stabil în România cu
un minim de cunoștinte de bază, să se instaleze ca şefi/manageri ai exploatației;
creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca
şefi/manageri de exploataţie;
încurajarea tinerilor şi a familiilor din mediul rural de a se stabili în mediul rural, ceea ce va crea
un efect pozitiv asupra economiei naţionale în general.

Alocarea financiară pentru sesiunea continuă anuală de depunere proiecte pentru tinerii fermieri din diaspora este de 20.000.000 euro.

Conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, art. 19, alin. (1), „Sprijinul acordat în cadrul acestei
măsuri constă în: (a) ajutor la înființarea întreprinderii pentru: (i) tinerii fermieri;” Tânărul fermier
reprezintă, conform art. 2, alin. (1n) „o persoană cu vârsta de până la 40 de ani (inclusiv cu o zi
înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii, care deține competențele și
calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă
ca șef al respectivei exploatații”. Sprijinul va fi acordat pentru facilitarea începerii activităților
agricole pentru instalarea tânărului fermier. Astfel, prin îndeplinirea obiectivelor propuse în
Planul de Afaceri, se consideră că tânărul fermier s-a instalat şi sprijinul acordat prin FEADR şi-a
atins obiectivul strategic.

Exploataţia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
 Exploataţia are o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 50.000 SO;
 Exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;
 Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul
agricol și/sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA;

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul Submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor
fermieri”, în funcție de forma de organizare sunt:
 persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:
o individual şi independent, ca persoană fizică autorizată (PFA);
o ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II);
o ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale (IF);
 asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza
Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăţi cu
răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Tânărul care se instalează (cel care reprezintă societatea în relaţia cu AFIR) va fi membrul asociat
desemnat de către asociaţi ca administrator al societăţii.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de sumă forfetară în două tranșe,
astfel:
 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare;
 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de implementarea corectă a Planului
de afaceri, fără a depăși trei* ani (*cinci ani pentru exploatațiile pomicole), de la semnarea
contractului de finanțare.