Ce vă putem oferi

CONSULTING STAFF oferă servicii la cele mai înalte standarde de calitate si documentare.Compania activează cu succes pe piața de consultanță din 2018, oferind beneficiarilor soluții viabile, eficiente și rapide în următoarele domenii: fonduri structurale, finantari SEE ,economic, management, financiar-contabil, comercial, respectiv management și marketing. Beneficiari pot fi persoanele fizice, persoanele fizice autorizate (PFA), Intreprinderi Individuale ,societăţile comerciale, ONG-urile și instituțiile publice.

Serviciile noastre de consultanţă răspund nevoilor beneficiarilor, asistându-i la îmbunătăţirea performanţei acestora. Perspectivele pragmatice ale companiei pot răspunde celor mai complexe nevoi de afaceri ale clienţilor, oferind un suport esenţial pentru organizaţiile interesate să atingă excelenţa în afaceri. Serviciile sunt personalizate, răspunzând cerinţelor şi aşteptărilor beneficiarilor. O decizie nu este niciodată uşoară, motiv pentru care rămânem întotdeauna alături de clienţi, ca un garant al reuşitei, depunând toate eforturile în căutarea unor soluţii durabile corespunzătoare scopului final.

 

Obținem avize – Proiectare tehnica – Finanțări bancare – Finanțări nebancare – Elaborare strategii de dezvoltare durabilă

Serviciile noastre

nation
200.000 lei Nerambursabili pentru firmele infiintate dupa data de 01.02.2017. Start Up Nation este singurul program de finantare nerambursabila care se adreseaza firmelor din mediul urban si rural Programul permite achizitiile de echipamente tehnologice, IT, mobilier, autoturisme si autovehicule comerciale, realizarea site-ului, cumpararea spatiilor de productie / prestari servicii / comerciale, plata salariilor viitorilor angajati, plata utilitatilor lunare si a chiriilor pentru locul unde societatea isi desfasoara activitatea.
Closeup of ruffled Europe flag
  • Consultanta Proiecte Europene
  • Scriere proiecte europene
  • Implementare Proiecte europene
Personal money, finance and buisness icons or symbold on wooden square blocks

Infiintare firma in Timisoara

(SRL, SA, II, IF, ONG)
Te-ai hotarat sa-ti infiintezi propria firma ? Dar nu stii de unde sa incepi, care este procedura, cum sa completezi formularele si de ce acte ai nevoie pentru a depune dosarul de infiintare la Registrul Comertului ?APELAND LA SERVICIILE NOASTRE, ACTELE PENTRU INFIINTAREA FIRMEI TALE AU NEVOIE DOAR DE SEMNATURA

Aria de consultanță a firmei
• Elaborare proiect
Întocmire plan de afaceri pe baza ideii dumneavoastră de afacere, vom analiza sursele de finanţare din fonduri europene sau guvernamentale nerambursabile, în vederea selectării variantei optime, astfel încât dumneavoastră să beneficiaţi de o sumă nerambursabilă cât mai ridicată şi să vă bucuraţi de cât mai multe avantaje privind cheltuielile eligibile din fonduri europene sau guvernamentale nerambursabile.
În cadrul acestei activităţi, vom avea în vedere:
• identificarea surselor de finanţare accesibile din fonduri europene sau guvernamentale nerambursabile;
• verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate;
• stabilirea ideii de proiect şi a programului cu fonduri europene sau guvernamentale nerambursabile;
• realizarea şi pregătirea documentaţiei pentru depunere;
• verificarea şi depunerea documentaţiei de finanţare.

După finalizarea dosarului şi în urma verificării conformităţii acestuia, documentaţia va fi depusă la organismele finanţatoare, aşteptând evaluarea proiectelor şi obţinerea aprobării fonduri europene sau guvernamentale nerambursabile.

Prin prisma experienţei noastre, vă vom asista în toate activităţile de implementare a unui proiect de investiţii, oferindu-vă consultanţă în management şi având grijă ca întregul demers să respecte prevederile finanţării, încadrându-se în bugetul stabilit şi graficul de timp prevăzut.

Implementarea proiectului cu ajutorul echipei noastre care asigură consultanţă în management presupune:
• asistenţă în semnarea contractului cu autoritatea finanţatoare;
• asistenţă în organizarea procedurilor de achiziţii publice;
• întocmirea documentaţiei solicitate de Organismele Intermediare;
• monitorizarea şi evaluarea specifică a proiectelor de investiţii;
• asistenţă tehnică şi consultanţă în managementul financiar al proiectului.

Echipa noastră de consultanţă în management este disponibilă continuu ca un punct de ajutor şi ca responsabil de monitorizare, supervizând realizarea task-urilor conform cu planul prestabilit, implicându-se în orice problemă, înaintând soluţii rapide şi eficiente, identificând sursele pentru rezolvarea fiecărei activităţi prevăzute în planificare şi asigurând consultanţă în management de la începerea şi până la finalizarea proiectului.

Experienţa echipei noastre în oferirea de consultanţă în achiziţii publice este reflectată de numeroasele proiecte în care ne-am implicat. Serviciile noastre de consultanţă în achiziţii publice sunt dedicate atât autorităţilor publice, cât şi operatorilor economici.

Consulting Staff oferă gama completă de servicii de consultanţă în achiziţii publice:
• întocmire/reactualizare Program anual al achiziţiilor publice;
• supravegherea legalităţii derulării procedurilor de achiziţie publică;
• asigurarea formalităţilor de publicitate prin intermediul SEAP-SICAP;
• întocmirea dosarului achiziţiei publice;
• asigurarea consultanţei şi elaborarea documentaţiilor necesare în cazul eventualelor contestaţii;
• întocmirea Raportului privind contractele atribuite în anul anterior.

Consulting Staff vă poate asigura pregătirea documentaţiei de participare la procedurile de achiziţii publice realizate prin SEAP-SICAP;
• asistenţă la întocmirea documentaţiei solicitate pentru participarea la procedura de achiziţie publică;
• asistenţă la elaborarea ofertei tehnice şi financiare conform cerinţelor autorităţilor contractante.

Atunci cind doriti să iniţiaţi o afacere şi nu aveţi încă stabilită ideea, nu cunoaşteţi tendinţele pieţei, paşii ce trebuie urmaţi, cea mai bună soluţie este să apelaţi la servicii de consultanţă în afaceri.

Consulting Staff vă oferă consultanţă în afaceri şi în vederea reorientării afacerii, oferindu-vă soluţii şi idei de afaceri în funcţie de oportunităţile pieţei.

Totodată, în completarea serviciului de consultanţă în afaceri, vă oferim şi servicii de analiză a caracteristicilor specifice domeniului de interes, a potenţialului oportunităţilor şi riscurilor investiţiilor în contextul economic dat:
• evaluarea mediului economico-social;
• întocmirea analizei SWOT;
• realizarea planului strategic de acţiuni;
• elaborarea unui plan de gestionare şi identificare a resurselor financiare;
• prioritizarea acţiunilor;
• asistenţă tehnică specializată pentru planul aferent serviciului de consultanţă în afaceri.

Vă putem asista în coordonarea investiţiei prin prisma experienţei noastre şi a cunoştinţelor acumulate ca agent economic consultant.

Consulting Staff vă poate veni în ajutor, oferindu-vă consultanţă în afaceri datorită unui know-how foarte bine pus la punct în prospectarea pieţei, în evaluarea mediului de afaceri, a posibilităţilor de lansare sau extindere, oferindu-vă sugestii cu privire la opţiunile optime oferite de mediul economic şi social.

Consulting Staff întocmeşte studii şi analize specifice proiectelor de investiţii:
• managementul riscurilor;
• analiza costurilor investiţionale;
• studii de fezabilitate;
• studii de piaţă;
• planuri de afaceri.

O coordonare bună a unei afaceri presupune nu doar intuiţie, ci şi date concrete. De aceea, este necesar ca, în anumite momente – mai ales atunci când se prevăd investiţii – să se apeleze la analize de specialitate. Un bun manager trebuie să aibă întotdeauna în vedere paleta de riscuri la care se supune şi modalităţile de întoarcere a acestora către rezultate efective în folosul său. Totodată, este absolut necesar ca, înainte de a investi, să se întocmească un plan, să se cerceteze piaţa şi gradul de fezabilitate, cu o raportare continuă la costurile identificate.

Număr de proiecte derulate: 156
Proiecte finanțate din:
• FEDR
• FSE
• FC
• FEADR
• Alte finanțări