Înființare firma în Timișoara (SRL, SA, II, IF, ONG)

Înființare SRL

Etape înființare firmă:
– alegerea și rezervarea denumirii – trebuie alese mai multe denumiri, firma având denumirea unică pe țară;
– stabilirea domeniului principal de activitate, precum și a celor secundare conform clasificației CAEN
– depunerea capitalului social la bancă, în valoare de minimum 200 lei;
– stabilirea sediului social care poate fi proprietate, un spațiu închiriat sau comodatat ori un spațiu pus la dispoziție de un avocat pe o perioadă de maxim 12 luni.

Etape în procesul de înființare al unei firme sunt redactarea actului constitutiv, redactarea cererii de înregistrare, precum și a declarațiilor fondatorilor, administratorului.

Termenul de înregistrare a unei firme la Registrul Comerțului este de 3 zile de la depunerea documentelor.

Înființare PFA

PFA-ul este autorizat în mod legal să desfășoare activități economice în toate domeniile, ocupațiile și meseriile, cu excepția celor care sunt reglementate prin legi speciale. PFA-urile, prin prisma faptului că își desfășoară activitatea economică în mod independent, au calitatea de angajat propriu, similară cu aceea a persoanelor fizice care fac parte din organizații familiale. Avantajele care rezultă din această calitate sunt dreptul de a fi asigurat în sistemul public de pensii, asigurări sociale, șomaj și altele.