Masura 3 – Granturi pentru investitii – Deschis pana in 29.01.2020


Dorim sa va informam cu privire la Masura 3 – Granturi pentru investitii de pana la 200.000 euro pentru IMM-uri. 
Guvernul României acordă în cadrul Măsurii 3 granturi pentru investitii cuprise între 50.000 și 200.000 EURO IMM-urilor care doresc să realizeze o unitate de producție/prestări servicii nouă sau să își extindă/ modernizeze activitatea. Măsura face parte din planul de relansare economică drept urmare a pandemiei de SARS-CoV-2.

Perioada de inscriere 03.12.2020 – 29.01.2021

Cine poate beneficia de finantare pentru granturi pentru investitii :

1. Au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din exercițiile financiare din ultimii 2 ani înainte de depunerea cererii de finanțare.

2. Se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

3. Dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minimum 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru regiunea București-Ilfov, de minimum 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare.