Cine suntem noi?

 

CONSULTING STAFF este o firmă de consultanță și training pentru excelență în afaceri, specializată în elaborarea și implementarea de proiecte pentru dezvoltarea și diversificarea afacerilor prin oferirea de soluții inovatoare, punând un accent deosebit pe accesarea de fonduri europene.

Suntem alături de clienții noștri de la elaborarea proiectelor de investiții, la verificarea implementării proiectului în conformitate cu metodologia de finanțare a fondurilor structurale și până la ultima cerere de plată. PRAGMATISM ȘI PROFESIONALISM în întâmpinarea solicitărilor CLIENTULUI.

Serviciile CONSULTING STAFF se adresează companiilor private (microentități, întreprinderi mici, mijlocii și mari), instituțiilor publice și organizațiilor non-guvernamentale de la nivel național și internațional.

Misiunea CONSULTING STAFF este de a asigura cele mai profesionale servicii de consultanță în afaceri preponderent pentru Regiunea Vest, dar și cu adresabilitate națională și internațională.

Vrem să fim cea mai de încredere firmă de consultanță în domeniul afacerilor pentru toate companiile românești care caută cea mai potrivită direcție de acțiune, organizare și dezvoltare de succes în afacerea lor. Cu o echipă valoroasă, plină de idei în dezvoltarea investițiilor și materializarea marilor proiecte, cât și înființarea de noi afaceri.

Respect pentru mediul de afaceri, social, natural și pentru fiecare individ în parte.

Suntem loiali în primul rând principiilor codului deontologic al consultantului în afaceri și tuturor beneficiarilor serviciilor noastre.

Suntem dedicați implementării soluțiilor propuse până la obținerea rezultatului scontat și susținem activ crearea în România a unei culturi de afaceri bazate pe creșteri sustenabile și o dezvoltare sănătoasă.

Rezultatele muncii echipei noastre se bazează pe colaborarea cu beneficiarii și potențialii beneficiari ai serviciilor noastre, cu autoritățile locale și centrale.

Suntem conștienți de nivelul nostru de expertiză și de limitele informaționale, tehnice și a resurselor umane pe care le avem, motiv pentru care nu promitem mai mult decât putem face.

Acționăm rapid și eficient, orientați către rezultate și onorarea promisiunilor făcute, având grijă să susținem alinierea organizației beneficiarului la proiectul derulat.

Acționăm ca și cum afacerea beneficiarului nostru ar fi propria noastră afacere, ne implicăm alături de echipa lui în mod direct și consistent, construind parteneriate trainice cu beneficiarii noștri.

Echipa noastră este formată din

Bianca Jurca
Consultant Proiecte Europene
TelefonEmailFacebook
Andrada Cioc
Infiintari firme
TelefonEmailFacebook

Consulting Staff își desfășoară activitatea cu o echipă de consultanți serioși, entuziaști și creativi, care dețin o bogată experiență generală în consultanță și training pentru afaceri și management, respectiv experiență specifică în elaborarea și implementarea de proiecte cu fonduri europene, acumulată în cadrul numeroaselor proiecte în care au fost implicați.

Prin expertiza, calificările și experiența lor, consultanții noștri pot acoperi o gamă largă de activități: elaborarea planurilor de afaceri, analize cost-beneficiu, studii de fezabilitate, analize financiare, strategii de marketing, management de proiect, implementarea de invenții și inovații și training pe diverse teme.

Suntem preocupați permanent de evoluția profesională și personală a echipei noastre, pe tot parcursul colaborării. Întrucât vrem să fim pe deplin pregătiți pentru orice provocare adusă de beneficiarii noștri și rezolvarea promptă a oricărei dificultăți întâmpinate, membrii echipei participă frecvent la traininguri, seminarii, conferințe și se informează în permanență cu privire la modificările și noutățile apărute în domeniile pe care le implică activitatea noastră.

Ne-am construit reputația prin modul de lucru deschis și corect, comunicare constantă și eficientă, maximă operativitate, perseverență și atitudine proactivă orientată spre interesul și satisfacerea plenară a cerințelor clientului.

Credem că fără cunoaștere, fără pasiune și profunzime și respect nu poate exista succes. Demonstrăm excelența și îi surprindem mereu pozitiv pe beneficiarii noștri în procesul de consultanță și în fiecare interacțiune cu aceștia. Considerăm că echipa noastră adăugă valoare companiei și participă în mod fundamental la succesul acesteia, fiind cea dintâi responsabilă pentru îndeplinirea misiunii și viziunii noastre.

Experiență proiecte
Număr de proiecte derulate: 45
Proiecte finanțate din:
• Start Up Nation,
• Fonduri norvegiene
• POR
• POCU
• PNDR
• POSCCE
• Alte finanțări