POPAM: A fost lansat apelul nr. 1 de cereri de finanțare pentru Măsura III.4. – Activități de cooperare

AM POPAM a anunat săptămâna trecută faptul că a fost lansat apelul nr.1 de cereri de finanțare pentru Măsura III.4. – Activități de Cooperare.

Ghidul Solicitantului a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 508/11.10.2019.

Beneficiarii acestei măsuri sunt parteneriatele formate din Grupuri de Acțiune Locală din zonele de pescuit (FLAG-uri) selectate și contractate în cadrul FEPAM 2014-2020.

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 7.308.733,57 LEI, echivalentul a 1.529.984,00 EURO.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 7.308.733,57 lei, iar valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 23.885,00 lei.

Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare este 14.02.2020, ora 12.00, iar data și ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare este 13.04.2020, ora 12:00.