Submasura 6.4 Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole

Submăsura 6.4 are ca scop:
Stimularea mediului de afaceri din mediul rural;
Creşterea numărului de activităţi neagricole desfăşurate în zonele rurale;
Dezvoltarea activităţilor neagricole existente;
Crearea de locuri de muncă;
Creşterea veniturilor populaţiei rurale;
Reducerea diferenţelor dintre mediul rural şi urban;
Diversificarea activităţilor economice ale fermierilor sau membrilor gospodăriilor agricole prin
practicarea de activităţi neagricole în vederea creşterii veniturilor şi creării de alternative
ocupaţionale.

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această sub‐măsură sunt:
 Micro‐întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou‐înfiinţate (start‐ups) din spaţiul
rural;
 Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică
activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul
întreprinderii deja existente, încadrabile în micro‐întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia
persoanelor fizice neautorizate.

Valoarea SPRIJINULUINERAMBURSABILva fi de maxim 90% din costul total al proiectului

• nu va depăși 200.000 Euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali

• va respecta prevederile Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis

Cum se face evaluarea?

Evaluarea se face într-un mod foarte obiectiv şi transparent. Există o grilă de punctaj, pe care o regăsiţi în procedura ataşată în arhivă de mai jos. În fiecare luna se permite înscrierea doar peste un anumit prag de punctaj. Până pe 1 iulie, pragul minim este de 70 de puncte, urmând să scadă apoi la 10 puncte.

Dacă planul de afaceri este unul corect realizat, respectă cheile de verificare, este realist şi respectă criteriile esenţiale şi are şi un punctaj suficient de mare, atunci se va obţine finanţare.