SUBMASURA 4.2

SUBMĂSURA 4.2
SPRIJIN PENTRU INVESTIŢII ÎN PROCESAREA/
MARKETINGUL PRODUSELOR AGRICOLE

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea întreprinderilor care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene, cu excepția produselor pescărești.OBIECTIVELE submăsurii:

 • Înființarea și/ sau modernizarea unităților de procesare și comercializare;
 • Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese;
 • Aplicarea măsurilor de protecția mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES;
 • Promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile;
 • Creşterea numărului de locuri de muncă.

SPRIJINUL NERAMBURSABILva fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative sau de 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși:

– 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM, în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
– 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
– 2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative (cooperative și grupuri de producători) în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat.

 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile /operațiunile eligibile prevăzute prin submăsură:
 • Înființarea unităților de sacrificare (abatoare de capacitate mică, centre de sacrificare), înființarea de  unități de procesare carne și investiții privind marketingul produselor din carne (ex. etichetare, ambalare);
 • Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității procesatoare ( inclusiv în cadrul unității de sacrificare) exclusiv pentru consumul propriu și investiții pentru îmbunătățirea eficienţei energetice, ca și operaţiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiţii.
 • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției

Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea însuşirii Declaraţiei F şi în baza corelării informaţiilor din Studiul de Fezabilitate, buget indicativ rezultat în urma evaluării şi ulterior, prin verificarea documentului 6  prezentat în etapa de contractare

BENEFICIARII :

 • Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare;
 • Cooperativele, grupurile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare.