S-a deschis depunerea de proiecte pe cele 8 apeluri Active Citizens Fund!

Începând cu data de 9 ianuarie 2020, pot fi depuse proiectele în cadrul celor 8 apeluri aferente Active Citizens Fund. 

Apel 1 – Participare civică în zone insuficient deservite

 • Obiectivul acestui Apel este de a stimula implicarea civică în zone și pentru grupuri țintă insuficient deservite
 • Finanțare între 5.000 și 50.000 Euro.

Apel 2 – Educaţie şi implicare civică (runda 1)

 • Obiectivul acestui Apel este de a crește nivelul educației pentru drepturile civice şi drepturile omului și de a acorda sprijin în exercitarea/consolidarea drepturilor lor.
 • Finanțare între 50.001 – 100.000 Euro.

Apel 3 – Activism civic și advocacy (runda 1)

 • Obiectivul acestui Apel este sprijinirea activităților de tip watchdog, monitorizare și advocacy la nivel local și central.
 • Finanțare între 100.001 – 250.000 Euro.

Apel 4 – Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal 

 • Obiectivul acestui Apel este creșterea gradului de conștientizare a drepturilor omului/tratament egal, la nivel local, în zonele insuficient deservite sau pentru grupurile țintă insuficient deservite.
 • Finanțare între 5.000 și 15.000  Euro.

Apel 5 – Sprijin strategic pentru drepturile omului şi tratament egal (runda 1)

 • Obiectivul acestui Apel este de a susține ONG-urile pentru a-și consolida rolul de monitorizare și advocacy pentru drepturile omului, inclusiv în legătură cu aspecte legate de egalitatea de gen și combaterea violenței bazate pe gen.

Apel 6 – Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite (ongoing)

 • Obiectivul acestui Apel este de a creşte capacitatea grupurilor vulnerabile din zonele insuficient deservite, inclusiv pe cea a comunităților interetnice și de a contribui la incluziunea lor socială.
 • Finanțare între 5.000 şi 50.000 Euro.

Apel 7 – Acţiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile (runda 1)

 • Obiectivul acestui Apel este să susţină acţiuni de advocacy la nivel local/naţional pentru justiţie socială şi incluziunea grupurilor vulnerabile şi să crească capacitatea grupurilor vulnerabile.
 • Finanțare între 100.001 şi 250.000 Euro.

Apel 8 – Dezvoltarea comunităților rurale interetnice (runda 1)

 • Obiectivul acestui Apel este să contribuie la dezvoltarea pe termen mediu și lung a comunităților interetnice și să îmbunătățească situația populaţiei de etnie romă.
 • Finanțare între 100.001 şi 250.000 Euro.