Programul de sprijin a tinerilor fermieri: Finanțări nerambursabile

Introducere:

În contextul actual al sectorului agricol, sprijinirea și încurajarea tinerilor fermieri joacă un rol crucial în dezvoltarea durabilă a agriculturii. Guvernul a lansat un program de finanțare nerambursabilă pentru tinerii fermieri, oferindu-le oportunitatea de a obține sprijin financiar pentru înființarea sau dezvoltarea exploatațiilor agricole. Acest articol prezintă criteriile de eligibilitate, cheltuielile și activitățile eligibile, precum și valorile finanțării disponibile în cadrul acestui program.

Solicitanți eligibili:

Programul este deschis pentru diverse tipuri de solicitanti eligibili, incluzând următoarele:

 1. Start-up-uri agricole: Tinerii antreprenori care doresc să își înceapă propria afacere agricolă.
 2. Persoane fizice autorizate (PFA-uri), societăți cu răspundere limitată (SRL-uri), întreprinderi individuale (II-uri), și alte forme legale de organizare a activității.
 3. Solicitanții trebuie să dețină, să în arendă sau să în concesiune terenuri sau animale care să aibă o valoare economică minimă de 12.000 SO (subvenții obținute în Sistemul Unic de Plăți Directe).
 4. Solicitanții nu trebuie să aibă înregistrări de terenuri sau animale mai vechi de 24 de luni la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) sau Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) pe numele lor.

Exploatația agricolă:

Exploatația agricolă în care tânărul fermier dorește să implementeze proiectul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. Dimensiune economică cuprinsă între 12.000 și 50.000 SO.
 2. Exploatația trebuie să fie înregistrată ca microîntreprindere sau întreprindere mică.
 3. Înregistrarea exploatației este obligatorie în Registrul Unic de Identificare – APIA, Registrul agricol și/sau Registrul exploatațiilor – ANSVSA.

Cheltuieli și activități eligibile:

Finanțarea nerambursabilă poate fi utilizată pentru o varietate de cheltuieli și activități necesare pentru implementarea corectă a proiectului agricol. Acestea includ, dar nu se limitează la:

 1. Achiziția de animale, teren sau material biologic.
 2. Construcția de clădiri sau hale utilizate în cadrul fermei.
 3. Achiziționarea de echipamente, utilaje și mijloace de transport specifice activității agricole.
 4. Acoperirea costurilor salariale pentru personalul angajat.
 5. Cheltuieli de consultanță, proiectare și marketing.
 6. Alte cheltuieli necesare pentru implementarea corectă a proiectului, indiferent de natura acestora.

Valoarea finanțării:

Suma acordată ca finanțare nerambursabilă variază în funcție de dimensiunea exploatației și de integrarea în planul de afaceri a unor operațiuni specifice, cum ar fi condiționarea-procesarea sau agricultura ecologică. Urmează să fie acordate următoarele sume:

 1. 70.000 euro pentru exploatații între 30.000 și 50.000 SO, care includ operațiuni de condiționare-procesare sau agricultură ecologică.
 2. 60.000 euro pentru exploatații între 12.000 și 29.999 SO, care includ operațiuni de condiționare-procesare sau agricultură ecologică.
 3. 50.000 euro pentru exploatații între 30.000 și 50.000 SO.
 4. 40.000 euro pentru exploatații între 12.000 și 29.999 SO.

Sprijinul financiar este acordat în procent de 100% și nu trebuie returnat.

Modalitatea de acordare a sprijinului:

Sprijinul financiar pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă, în două tranșe distincte:

 1. 75% din cuantumul sprijinului se acordă la semnarea contractului de finanțare.
 2. 25% din cuantumul sprijinului se acordă cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, în termen de cel mult trei ani de la semnarea contractului de finanțare.

Angajamentele beneficiarului:

Beneficiarul programului are următoarele angajamente:

 1. Implementarea proiectului trebuie să înceapă în termen de cel mult 6 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului financiar.
 2. Mentinerea investiției pentru o perioadă minimă de 3 ani.
 3. Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul trebuie să facă dovada creșterii performanțelor economice ale exploatației, prin realizarea de vânzări egale cu 30% din valoarea primei tranșe de sprijin acordate.

Concluzie:

Programul de sprijinire a tinerilor fermieri reprezintă o oportunitate valoroasă pentru dezvoltarea exploatațiilor agricole. Prin finanțarea nerambursabilă, tinerii fermieri pot obține sprijin financiar pentru înființarea sau dezvoltarea afacerilor lor agricole. Criteriile de eligibilitate și angajamentele beneficiarului asigură un cadru clar pentru accesarea acestui sprijin financiar, care poate contribui la creșterea sustenabilă a sectorului agricol și la stimularea implicării tinerilor în acest domeniu vital al economiei.