PR Vest: Ghidul destinat microîntreprinderilor din domeniul serviciilor, relansat în consultare publică

Apelul de proiecte este adresat microîntreprinderilor cu sediul social în Regiunea Vest și locația de implementare a proiectului în mediul urban inclusiv localitățile componente și satele aparținătoare municipiilor și orașelor din Regiunea Vest sau în stațiunile turistice atestate din mediul urban sau rural din Regiunea Vest.

Alocarea regională pentru prezentul apel de proiecte este de 10 milioane euro.

Microîntreprinderile pot accesa finanțare nerambursabilă de până la 120.000 euro, cu încadrarea în limita plafonului de minimis de care poate beneficia o întreprindere unică, pentru următoarele tipuri de activități eligibile:

Dotare cu active corporale, inclusiv instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie și active necorporale exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe care se achiziționează;
Activități pentru extinderea piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare, inclusiv activități de marketing generate de codul CAEN finanțat;
Activități din domeniul economiei circulare sau activități de dezvoltare de noi lanțuri de aprovizionare ecologice;
Construirea/extinderea de infrastructuri multifuncționale de agrement și fitness, pentru educație fizică și sport, inclusiv infrastructuri de tratament balnear, exclusiv în stațiunile turistice atestate și exclusiv pentru investițiile aferente codurilor CAEN cuprinse în cadrul punctului B al Anexei 19_Domenii de activitate eligibile la Ghidul solicitantului de finanțare.
Pentru acest apel de proiecte, contribuția solicitantului la finanțarea investiției diferă în funcție de județul în care se implementează proiectul. Astfel, în cazul proiectelor implementate în județul Timiș, contribuția microîntreprinderilor este de min. 24% din valoarea totală eligibilă a investiției, de min. 17% în cazul proiectelor implementate în județul Arad și de min. 10% în cazul proiectelor implementate în județele Hunedoara și Caraș-Severin.

Perioada de consultare publică este de 10 zile lucrătoare, din 18.05.2023 și până în data de 06.06.2023 (ora 12:00).