PR Nord-Vest 2021-2027: Ghid dedicat proiectelor din domenii de specializare inteligentă, lansat în consultare publică

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), a lansat vineri, 26 mai 2023, în consultare publică, Ghidul Solicitantului 131 G Proiecte din domenii de specializare inteligentă pentru întreprinderile din Regiunea de dezvoltare Nord-Vest.

Solicitanți eligibili:

microîntreprinderi;
IMM.
Alocarea financiară (FEDR + BS) este de 14.117.647,10 euro.

Tipurile de acțiuni avute în vedere sunt următoarele:

achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje, precum și investiții în construirea/modernizarea spațiilor de producție/prestare servicii aferente, care să servească valorificării în piață a rezultatelor din activitățile de cercetare-dezvoltare – inovare derulate de solicitant în cadrul proiectului complementar finanțat prin apelul PRNV/2023/111 Proiecte din domenii de specializare inteligentă pentru întreprinderile din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.
Pentru observații și/sau sesizări, puteți să folosiți formularul disponibil aici.

Perioada de consultare publică este de 15 zile lucrătoare de la data lansării, până la data de 20 iunie 2023.