PR Centru: Ghidul dedicat start-up-urilor și microîntreprinderilor, lansat în consultare publică

ADR Centru, în calitatea sa de Autoritate de Management pentru Programul ’„Regiunea Centru’’ (PR Centru), a publicat ieri, 3 iulie 2023, în consultare Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea de investiții 1 „O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă” – Obiectiv specific 1.3 „Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive” și Obiectivul specific 1.4 „Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat” Acțiunea 4 „Creșterea IMM prin investiții, modernizare industrială, avans tehnologic și o economie sustenabilă”, Intervenția 1.4.2 „Scale-up pentru start-up-uri și microîntreprinderi”.

Solicitanții prezentului apel de proiecte sunt societățile care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, inclusiv a microîntreprinderilor nou înființate (start up), în sensul Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare sunt înregistrate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Alocarea financiară este de 27.607.118 euro.

Valoarea finanțării nerambursabile aferente proiectului:

Valoare minimă: 25.000 euro;
Valoarea maximă: 200.000 euro;
Start-up-uri – valoarea maximă: 100.000 euro.

În cadrul acestui apel sunt sprijinite proiecte care realizează o investiție în Regiunea Centru, prin:

Construcția, extinderea sau modernizarea spațiilor de producție sau prestare de servicii;
Dotarea cu echipamente, tehnologii, utilaje, inclusiv tehnologii inovative, și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente, în vederea îmbunătățirii capacităților tehnice ale microîntreprinderilor;
Integrarea de noi tehnologii în procesele de producție precum și tehnologii în procese de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor;
Integrarea de noi tehnologii în scopul îmbunătățirii serviciilor.