POR: Perioada de depunere a proiectelor pentru centre comunitare integrate este deschisă!

În perioada 20 ianuarie – 20 iulie 2020 pot fi depuse aplicații în cadrul apelului de proiecte pentru creșterea accesului la serviciile de asistență medicală comunitară, furnizate integrat cu serviciile sociale și educaționale pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile, Axa Prioritară 8, Obiectiv specific 8.1, Operațiunea B – Centre comunitare integrate.

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin acest apel se referă la:

  • Construcţia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea centrelor comunitare integrate.

Regiunile de dezvoltare în cadrul cărora se pot solicita finanţări sunt: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest şi Centru.

Alocarea apelului de proiecte de 21.070 milioane euro, din care 15,050 milioane euro FEDR și 6,02 milioane euro contribuţie naţională (bugetul de stat).