PNRR: Ministerul Educației a lansat apelul privind construirea și dezvoltarea unei rețele-pilot de școli verzi

Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR), a lansat astăzi, 5 mai 2023, apelul competitiv de proiecte pentru „Construirea și dezvoltarea unei rețele-pilot de școli verzi”, apel de proiecte care va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație.

Prin intermediul acestui apel, toate tipurile de unități administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, și județe), precum și subdiviziunile administrativ-teritoriale ale Municipiului București (sectoare) pot obține granturi atât pentru reabilitarea unităților de învățământ existente, cât și pentru construirea unor noi unități de învățământ, în vederea dobândirii de către acestea din urmă a statutului de „școală verde”.

Alocarea financiară destinată acestui apel de proiecte este de 225.000.960 de euro, fără TVA, obiectivul investiției fiind acela de a asigura sustenabilitatea unităților de învățământ preuniversitar prin tranziția la școli verzi.

Sprijinul financiar acordat prin acest apel de proiecte este distribuit astfel:

Subcomponenta I: REABILITARE ENERGETICĂ
Prin această subcomponentă se urmărește reabilitarea de unități de învățământ care să intre în rețeaua școlilor verzi, investiția vizând o suprafață totală de 300.000 m2.

Valoarea totală a investiției: 150.000.000 de euro.

Subcomponenta II: CONSTRUCȚII NOI
Prin această subcomponentă se urmărește construcția de unități de învățământ care să intre în rețeaua școlilor verzi, investiția vizând o suprafață totală de 46.400 m2.

Valoarea totală a investiției: 75.000.960 de euro.

Proiectele se depun exclusiv online, prin platforma electronică PNRR, cu respectarea termenului-limită de 05.07.2023 (ora 17:00).