PNRR C3 I1.D – Fabrici de reciclare

Construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor

Beneficiari eligibili:

Operatori economici (firme micro, mici, mijlocii, mari)
Valoarea finanțării
min. 500.000 €max. 8.400.000 €min.max.
Min. 500.000 euro/proiect – Max. 8.400.000 euro/proiect

Alocare financiară: 286 milioane euro
Intensitatea finanțării
75%
Max. 75%

Cheltuieli eligibile:

Cheltuieli cu realizare construcțiilor necesare amplasării și montării utilajelor, instalațiilor și echipamentelor achiziționate, cu dotările aferente – instalații electrice, alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare
Cheltuieli cu achiziția și montajul utilajelor, instalațiilor și echipamentelor
Cheltuieli cu achiziționarea activelor necorporale