PNRR: A fost actualizat ghidul privind digitalizarea IMM-urilor!

Introducerea în preambulul Ghidului specific a OUG nr. 18/2023;

completarea capitolului 1 – DEFINIȚII (partener bancar, cont de tranzit, cont special distinct, perioada de durabilitate a investiției);

completarea capitolului 8 – IMPLEMENTAREA PROIECTULUI, MONITORIZAREA ȘI CONTROLUL, cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 18/2023, privind Mecanismul financiar de implementare al proiectelor, fluxul financiar aferent operațiunilor, monitorizarea și raportarea;

introducerea cerinței ca în etapa de evaluare solicitanții să transmită prin modulul Comunicare din platforma proiecte.pnrr.gov.ro documentul de calculul al indicatorilor financiari, în format Microsoft Excel Worksheet (.xlsx), atașat la Planul de afaceri – Anexa 6;

introducerea prevederii conform căreia perioada de implementare a proiectului de 12 luni poate fi prelungită în situații justificate cu maximum 6 luni, fără a depăși data de 31 decembrie 2025;

introducerea Anexei nr. 8 – Model contract de finanțare pentru a fi comunicat din timp potențialilor beneficiari de finanțare din PNRR