Luni, 27 ianuarie 2020, a avut loc primul seminar de informare marca Active Citizens Fund

Luni, 27 ianuarie 2020, a avut loc primul seminar de informare marca Active Citizens Fund, relevant pentru potențialii beneficiari ai celor 8 apeluri lansate, cu perioada de depunere deschisă la începutul acestei luni.

În cadrul seminarului s-a răspuns punctual la întrebări legate de diferite aspecte ale celor 8 ghiduri.

Mai mult decât atât, a fost anunțat faptul că la sfârșitul lunii februarie vor fi lansate apelurile 9 și 11. Apelul 10 urmează a fi lansat la sfârșitul acestui an deoarece este restricționat la promotorii de proiecte, însemnând că doar cei care au proiecte în implementare în cadrul Active Citizens Fund vor putea aplica la acel apel.

Apel #9 – februarie 2020

Apelul 9 vizează diversificarea surselor de finanțare pentru ONG-uri, fie pentru solicitant, fie solicitantul aplică pentru a dezvolta sursele de finanțare pentru alte organizații, de a le ajuta, a le forma etc.
Apel #10 – sfârșitul anului 2020

Apelul 10 vizează proiecte strategice care au ca scop dezvoltarea capacității mai multor organizații în cadrul unui proiect. Prin capacitate se întelege: comunicarea, transparența, managementul finanaciar, activitatea comitetului director etc
Totodată, apelul vizează creșterea vizibilității ONG-urilor, a rezultatelor pe care acestea le au, a rolului și importanței organizațiilor non-guvernamentale către publicul larg.
Apel #11 – februarie 2020

Apelul 11 vizează proiectele strategice.
Vor fi alocate granturi mari și va fi o singură rundă.
Indicatorii de dezvoltare organizațională, regăsiți în ghidurile celor 8 proiecte active, vor fi aceiași și în cadrul celor 3 apeluri ce urmează să fie lansate.