IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE

Programul IMM Leasing e un program guvernamental prin care Statul, prin Ministerul Finantelor Publice acorda garantii in procent de 60% – 80% IMM-urilor romanesti care achizitioneaza prin leasing financiar echipamente, utilaje si vehicule pentru transport marfuri și persoane, utilizate în scop comercial.

Programul sustine accesul IMM la finantari destinate achizitionarii de bunuri mobile noi sau second-hand si asigura fluxurile financiare necesare prin operatiuni specifice de sell-and-lease-back.

 • Durata maxima a perioadei de leasing este de 72 de luni, cu posibilitatea acordarii unei perioade de gratie cuprinsa intre 3 si 12 luni, iar avansul achitat de beneficiar poate fi de la 0% pana la maximum 20% din valoarea de achizitie a bunului finantat ( exclusiv TVA);
 • Costul finatarii garantate acordate in cadrul Programului consta in:
 • Rata dobanzii ROBOR la 3 luni plus o marja fixa de maximum 3,5,% pe an. Marja include si nivelul total al comisioanelor percepute de finantator in toate etapele finantarii; 
 • Comisionul de administrare datorat FNGCIMM;
 • Comisionul de risc datorat Ministerul Finantelor Publice.           
 • Costurile finantarii sunt subventionate de catre stat in baza unei scheme de ajutor de minimis, astfel este acoperit un procent de 50% din costul dobanzii, iar comisionul de administrare și comisionul de risc, sunt subventionate in procent de 100%;

Conditii de eligibilitate :

1) nu se afla in dificultate in sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificarile si completarile ulterioare; 

2) nu se afla in litigiu, in calitate de parat, cu Ministerul Finantelor Publice si/sau finantator; 

3) nu figureaza cu credite restante, in ultimele 6 luni sau daca inregistreaza restante in baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumita in continuare C.R.C., acestea sunt incadrate in categoriile A, B si C; 

4) nu se afla in interdictie de a emite cecuri si nu figureaza cu incidente majore cu bilete la ordin in ultimele 6 luni in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati; 

5) este eligibil conform reglementarilor interne ale finantatorului; 

6) nu inregistreaza popriri active sau suspendate pe conturile bancare; 

7) nu inregistreaza obligatii fiscale restante si alte creante restante bugetare;

8) nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare.

Domenii eligibile: productie, comert sau prestari de servicii, in scopul obtinerii de venituri, in conditii de concurenta loiala. 

Domenii neeligibile: intermedieri financiare si asigurari, tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, cu exceptia vinului si berii, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, activitati de inchiriere si leasing, activitati de investigare si protectie.

Documentatie necesara :

 • Documente financiare (ultimul bilant depus, balanta aferenta acestuia, ultima balanta incheiata, acord CRC semnat)
 • Documente juridice (certificat de inregistrare, act constitutiv, carte de identitate administrator)
 • Factura proforma pentru bunul ce se doreste finantat in cadrul programului

Pentru acordul de garantare a FNGCIMM:

 • Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM
 • Calcul pentru intreprinderile partenere sua legate (daca este cazul)
 • Declaratie pe propria raspundere
 • Dovada achitarii comisionului de risc catre FNGCIMM