Fonduri structurale 2021-2027

2021-2027: Statele Membre ale Uniunii Europene vor avea la dispoziție 1,8 trilioane euro prin:

 • Cadrul financiar 2021-2027 = 1 074,3 miliarde euro
 • Next Generation EU = 750 miliarde euro

Total = 1.824,3 miliarde euro

CFM 2021-2027

Ca urmare a acordului Parlamentului European din 16 decembrie 2020, Consiliul UE a adoptat la 17 decembrie 2020 regulamentul privind noul Cadru Financiar Multianual (CFM) 2021-2027 și pachetul de relansare economică Next Generation EU (NGEU).

Regulamentul prevede un buget pe termen lung de 1 074,3 miliarde EUR pentru UE27 (cele 27 de state membre rămăse ca urmare a Brexit-ului) în prețurile din 2018, inclusiv integrarea Fondului european de dezvoltare. Împreună cu NGEU, în valoare de 750 de miliarde EUR, va permite UE să furnizeze o finanțare fără precedent de 1,8 trilioane EUR în următorii ani pentru a sprijini recuperarea din pandemia COVID-19 și prioritățile UE pe termen lung în diferite politici/zone.

Cele 1 074,3 miliarde euro aferente Cadrului financiar 2021-2027 vor fi împărțite între 7 capitole de buget:

Capitole de bugetCFMNextGenerationEUTOTAL
1.Piața unică, inovare și sectorul digital132,8 miliarde EUR10,6 miliarde EUR143,4 miliarde EUR
2. Coeziune, reziliență și valori377,8 miliarde EUR721,9 miliarde EUR1 099,7 miliarde EUR
3. Resurse naturale și mediu356,4 miliarde EUR17,5 miliarde EUR373,9 miliarde EUR
4. Migrație și gestionarea frontierelor 22,7 miliarde EUR22,7 miliarde EUR
5. Securitate și apărare13,2 miliarde EUR 13,2 miliarde EUR 
6. Vecinătate și întreaga lume98,4 miliarde EUR98,4 miliarde EUR
7. Administrația publică europeană73,1 miliarde EUR73,1 miliarde EUR
TOTAL CFM 1 074,3 miliarde EUR750 miliarde euro1 824,3 miliarde EUR

Toate sumele sunt exprimate în miliarde EUR, în prețuri constante din 2018. 

*Sumele includ suplimentarea cu 15 miliarde EUR a fondurilor pentru zece dintre programe (față de acordul din 21 iulie 2020). Este vorba despre următoarele programe: Orizont Europa, Erasmus+, „UE pentru sănătate”, Fondul de gestionare integrată a frontierelor, „Drepturi și valori”, Europa creativă, InvestEU, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, „Ajutor umanitar”. 

Sursă: Comisia Europeană 

Consultă setul de întrebări și răspunsuri publicat de Comisia Europeană la 22 decembrie 2020, referitor la CFM 2021-2027.

O nouă politică de coeziune

UPDATE iunie 2021: La data de 24 iunie 2021 a fost aprobat Pachetul legislativ aferent Politicii de Coeziune 2021-2027. Descarcă documentul 

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia propune modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții a UE.

Cinci priorități investiționale:

Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și 2. Acestor priorități li se vor aloca 65% – 85% din resursele FEDR și ale Fondului de coeziune, în funcție de prosperitatea relativă a statelor membre.

 • O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii
 • O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice
 • O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale
 • O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate
 • O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.

Top 5 sub-componente în funcție de sume:

 1. Feroviar – 3,911 miliarde euro
 2. Autostrăzi – 3,105 miliarde euro
 3. Fondul pentru valul renovării (eficiență energetică) – 2,170 miliarde euro
 4. Infrastructură spitalicească și dotări aferente – 1,951 miliarde euro
 5. Instrumente financiare pentru IMM-uri – 1,250 miliarde euro