FEADR 6.4.

FEADR 6.4.

Conditii principale:

 • Sediul (recomandat) si punctul de lucru in mediul RURAL;
 • Firma infiintata de mai mult de 3 ani din care in ultimii 2 ani sa fi inregistrat profit;
 • Finantare de 70% (pentru servicii) – 90% (pentru productie, agroturism si sanatate), maxim 200.000 Euro
 • Lansare estimata: Iunie – August 2021;
 • Domenii eligibile: productie, servicii.

Beneficiari eligibili

 • Micro‐întreprinderi şi întreprinderi non‐agricole mici existente şi nou‐înfiinţate (start‐up) din spaţiul rural;
 • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi non‐agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro‐întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

! Micro‐întreprinderile şi intreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start‐ups) trebuie să fie înregistrate şi să‐şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural.

Criterii de eligibilitate

Să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili:

 • Microîntreprindere – maximum 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 • Întreprindere mică – între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin submasura;
 • Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata pe baza prezentarii unei documentatii tehnico‐economice;
 • Intreprinderea nu trebuie sa fie in dificultate in conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate;
 • Sa demonstreze capacitatea de a asigura co‐finantarea investitiei;
 • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului si daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului.

Activitati eligibile FEADR 6.4

1. Investitii pentru producerea si comercializarea produselor non‐agricole:

 • fabricarea produselor textile, imbracaminte, artciole de marochinarie, articole de hartie si carton;
 • fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
 • activitati de prelucrare a produselor lemnoase;
 • Industrie metalurgica, fabricare de constructii metalice, masini, utilaje si echipamente;
 • fabricare produse electrice, electronice.

2. Investitii pentru activitati mestesugaresti (activitati de artizanat si alte activitati traditionale non‐agricole – olarit, brodat, prelucrare manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.);

3. Investitii legate de furnizarea de servicii:

 • servicii medicale, sociale, sanitar‐veterinare;
 • servicii de reparatii masini, unelte, obiecte casnice;
 • servicii de consultanta, contabilitate, audit;
 • activitati de servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice ;
 • servicii tehnice, administrative etc.

4. Investitii pentru infrastructura in unitatile de primire turistica tip agro‐turistice, proiecte de activitati de agreement;

5. Investitii pentru productia de combustibil din biomasa (ex: fabricare de peleti si brichete) in vederea comercializarii.

Ajutor financiar

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis, se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani și nu va depăşi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali (100.000 euro în cazul transporturilor)

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70% si se poate majora pana la 90% pentru:

 • solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar‐veterinare şi agro‐turism;
 • fermierii care isi diversifica activitatea de baza agricolă prin dezvoltarea unor activităţi non‐agricole.

*Conditiile de eligibilitate, codurile CAEN si grila de punctaj sunt din ultima sesiune. Conditiile finale (2021) urmeaza sa fie publicate in viitorul apropiat.