FEADR 6.2

FEADR 6.2 – conditii principale:

 • Firma nou infiintata;
 • Sediul si punctul in RURAL;
 • Finantare de 100% de maxim 50.000 sau 70.000 euro (dupa aprobarea proiectului se vireaza 70% din valoarea proiectului, reprezentand avans pentru realizarea investitiei)
 • Lansare estimata: Iunie – August 2021;
 • Domenii eligibile: productie, servicii.

Beneficiari eligibili

Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi non‐agricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);

 • Micro‐întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi non‐agricole pe care nu le‐au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
 • Micro‐întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start‐ups).

! Micro‐întreprinderile şi intreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start‐up) trebuie să fie înregistrate şi să‐şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural (atât sediul social, cât şi punctul de lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural);

Criterii de eligibilitate

 • Sa se incadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin submasura;
 • Sediul social si punctul/ punctele de lucru trebuie sa fie situate in spatiul rural, iar activitatea va fi desfasurata in spatiul rural;
 • Implementarea Planului de Afaceri trebuie sa inceapă in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

Activitati eligibile

 • Sprijinul se acorda pentru activitatile prevazute pentru indeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de afaceri. Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi capitalizarea intreprinderii si activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Ajutor financiar

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis si nu va depasi 200.000 euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali si este de 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorarii sprijinului pana la valoarea de 70.000 euro/ proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar‐veterinare si de agroturism.

Sprijinul se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:

 • 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
 • 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la încheierea contractului de finanțare.

*Conditiile de eligibilitate, codurile CAEN si grila de punctaj sunt din ultima sesiune. Conditiile finale (2021) urmeaza sa fie publicate in viitorul apropiat.

Identificarea surselor de finantare:

 • Urmarim oportunitatile de finantare interne si externe;
 • Identificam sursele de finantare si stabilim eligibilitatea beneficiarului si a ideii de proiect;
 • Optimizam proiectul astfel incat sa respecte intru totul conditiile si criteriile de eligibilitate;
 • Stabilim eligibilitatea beneficiarului si a ideii de proiect;
 • Propunem solutii optime prin care sa se poata obtine maximul de sprijin financiar nerambursabi


Consultanta si asistenta in accesarea fondurilor nerambursabile/Servicii consultanta fonduri europene:

 • Elaborarea planului de afaceri, studiului de fezabilitate sau a studiului de piata;
 • Realizarea analizei economico-financiare;
 • Asistenta in completarea Cererii de finantare;
 • Asistenta in etapa de pre-contractare;
 • Consultanta in obtinerea creditelor de investitii pentru cofinantare.

Prin contractul de consultanta fonduri europene sau fonduri guvernamentale, ne obligam:

Servicii consultanta fonduri europene

 • sa consiliem beneficiarul in problemele legate de tipul de activitati si costuri eligibile si structurarea continutului cererii de finantare in functie de aceste criterii, in baza studiului de evaluare;
 • sa elaboram documentatia specifica necesara pentru proiectul de investitii care face obiectul contractului, conform cerintelor ghidului solicitantului publicat de autoritatea finantatoare;
 • sa asistam si sa indrumam beneficiarul in vederea obtinerii tuturor informatiilor necesare pentru elaborarea documentatiei necesare, in scopul obtinerii fondurilor europene. Consultantul va emite instructiuni scrise care vor fi transmise beneficiarului prin caile de comunicare agreate in contract;
 • sa preluam informatiile si documnetele furnizate de beneficiar pornind de la prezumtia ca acestea sunt corecte si legale pentru a le utiliza in procedura de obtinere a fondurilor europene nerambursabile;
 • sa respectam instructiunile de elaborare a proiectului facute publice de autoritatea finantatoare;
 • sa realizam analiza economico-financiara specifica programului de finantare, inclusiv sa completam anexele Cererii de finantare;
 • sa predam beneficiarului 1 exemplar in format digital al documentatiei elaborate, pentru obtinerea fondurilor nerambursabile, la termenul stabilit de comun acord;
 • sa tinem la curent beneficiarul cu privire la orice modificare din pachetul informativ care are legatura cu obiectul finantarilor europene si/sau  finantarilor guvernamentale si care poate interesa beneficiarul;
 • sa asiguram managementul proiectului de finantare si sa asistam beneficiarul in realizarea investitiei prin intermediul fondurilor europene nerambursabile;
 • sa elaboram si sa depunem la termen, documentele cu informatii suplimentare solicitate de finantator, pe parcursul etapelor de evaluare a proiectului de investitii;
 • sa asiguram servicii consultanta fonduri europene la cel mai ridicat nivel.