Comunicat de presă privind începerea proiectului POC 4.1.1

REBAS SRL , cod de identificare fiscală 4967340, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35 /2394 /2004, cu sediul în GHIRODA, Str. STR. LUGOJULUI, Nr. 27, județ TIMIȘ, derulează începând cu data de 02.06.2023 proiectul nr. 1832, intitulat: Modernizarea societatii REBAS SRL prin achizitia de echipamente specifice co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în data de 10.02.2023

Valorea totală a proiectului: Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 3.762.996,58 , din care suma finanţării primite din Programul Operaţional Competitivitate este de 2.047.990,54, echivalentă cu 65 % din valoarea totală eligibilă aprobată.

Rezultatele prevăzute, care reies din obiectivele specifice sunt:
● Cresterea productivitatii societatii (cifra de afaceri / nr. mediu de angajati) cu cel putin 15% in anul 3 de sustenabilitate fata de anul 2020.
● In cadrul investitiei cel putin 20% din bugetul total al proiectului contribuie la obiectivele de mediu, respectand in totalitate prevederile Anexei I din regulamentul delegat al Comisiei (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European si al Consiliului privind stabilirea criteriilor tehnice de screening pentru determinarea conditiilor in care o activitate economica se califica ca contribuind in mod substantial la atenuarea schimbarilor climatice sau adaptarea la schimbarile climatice.
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 4.1.1

Date de contact beneficiar:

Persoană de contact:
ANDRAS DANIEL
rebas2021@gmail.com
0763684540