Comunicat de presă: INFIINTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA MĂURENI

Cod Apel PNRR/2022/C3/S/I.1.A, Pilonul 1. Tranziția Verde, Componenta C3: Managementul Deșeurilor
lnvestiția l1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune
Subinvestiția l1.a “Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar” Contract de finanțare: CAV nr. C3I.1A51136/20.10.2022
Finanțat prin: Planul Național de Redresare și Reziliență
Proiect: INFIINTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA MĂURENI
Autoritatea contractantă și de management: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor Beneficiarul Proiectului: Comuna Maureni, judet Caras Severin, România
Perioada de derulare a proiectului: 20 martie 2023 – 30 septembrie 2024
Valoarea totală a proiectului: 4.558.786,51 lei din care valoarea eligibilă 3.830.913,04 lei Valoarea neeligibilă: 727.873,47 lei va fi asigurată de beneficiarul proiectului

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI :
Accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România cu accent pe
colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară.

OBIECTIVUL SPECIFIC AL PROIECTULUI:
Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.
Proiectul va sprijini activități/acțiuni specifice realizării investiției necesare înființării unui centru de colectare prin aport voluntar în localitatea Măureni, pentru optimizarea sistemului integrat de gestionare a deșeurilor și asigurarea
premiselor pentru atingerea indicatorilor legați de colectarea selectivă a deșeurilor în comuna Măureni.

INDICATORI DE PROIECT:
Centre de colectare cu aport voluntar infiintate si operationale = 1 buc. Cantitatea de deseuri colectate separat = 74,62 tone/an/centru
Rata de reciclare = 5,00 % deșeuri colectate separat/centru