Ce apeluri urmează să fie lansate în perioada următoare în cadrul PNDR și POPAM

În urma unei solicitări de informații a fonduri-structurale.ro referitoare la calendarul estimativ al lansărilor, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a prezentat o situație centralizată a apelurilor ce urmează să fie lansate în cadrul programelor coordonate de către acesta:

  • Programul Național de Dezvoltare Rurală;
  • Programul Operațional Pescuit și Afaceri Maritime.

POPAMSe intenționează lansarea în primul trimestru al anului 2020 a:

PU 1 – Promovarea pescuitului sustenabil din punct de vedere al mediului, eficient din punct de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere

  • Măsura I.23 Articolul 43 alineatele (1) și (3) și articolul 44 alineatul (1) litera (f) Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi — investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit și a centrelor de licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor, investiții pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor

PU 2 – Stimularea acvaculturii sustenabile din punct de vedere al mediului, eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive și bazată pe cunoaștere

  • Măsura II.5 Articolul 49 Servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură

PU3 – Stimularea punerii în aplicare a PCP

  • Măsura VI.1 Articolul 76 Control și executare (fără lit.e)
  • Măsura VI.1 Articolul 76 Control și executare (lit.e)
  • Măsura VI.2 Articolul 77 Colectarea datelor

PU4– Creșterea ocupării forței de muncă și a coeziunii teritoriale

  • Măsura III.4 Articolul 64 Activitățile de cooperare

PNDRPerioada februarie – iulie 2020 

Submăsuri / Măsuri Alocare estimativă -euro Perioadă estimativă
M 2 „Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei” 7.225.252 aprilie
sM 3.1 „Sprijin pentru participarea pentru prima dată la schemele de calitate” 2.008.739 iulie
sM 3.2 „Sprijin pentru activitățile de informare şi de promovare desfășurate de grupurile de producători în cadrul pieței interne” 4.072.493 iulie
sM 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole” 6.896.879 aprilie
sM 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole și silvice – componenta irigații 43.222.547 martie – aprilie
sM 5.1 „Sprijin pentru investiții în acțiuni preventive menite să reducă consecințele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse și evenimentelor catastrofale” 13.039.804 februarie
sM 5.2 „Sprijin pentru investiții în acțiuni menite să reducă consecințele dezastrelor naturale, evenimentelor adverse și evenimentelor catastrofale 3.677.431 februarie
sM 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” 42.681.019 sfârșit aprilie
sM 9.1a „Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol” 1.984.801 sfârșit martie
sM 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvo-mediu” 42.289.252 martie
sM 17.1 „Contribuții la primele de asigurări” 39.336.228 martie
sM 19.3 “Pregătirea și  implementarea activităților de cooperare ale Grupului de Acțiune Locală” 4.358.006 aprilie