Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

Obiectivul general al granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).

Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene.

Active Citizens Fund România vizează consolidarea societăţii civile și a cetățeniei active şi creșterea capacității grupurilor vulnerabile.

Cu o alocare totală de 46.000.000 Euro, programul va urmări dezvoltarea pe termen lung a sustenabilităţii și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Norvegia, Islanda și Liechtenstein.

A fost lansat apelul nr. 2 în domeniul “Dialog Social – Muncă Decentă” cu un buget de 1,4 mil euro (grant 90%).

A fost lansat apelul nr. 2 în domeniul “Dialog Social – Muncă Decentă” cu un buget de 1,4 mil euro (grant 90%).


Promotori și parteneri eligibili (înregistrați în România sau Norvegia):


a. parteneri sociali (organizații patronale și sindicate);
b. autoritățile și instituțiile publice care au roluri statutare legate de muncă decentă sau cooperarea tripartită;
c. organizațiile autorităților publice care au în mandatul lor promovarea conceptului de muncă decentă și / sau dialogul tripartit.
Se vor finanta proiecte care vor:
• îmbunatăți dialogul social și cooperarea
• implementa agenda privind munca decentă (condiții de muncă corecte)
• facilita accesul facil în ceea ce privește ocuparea forței de muncă.
Termenul limită de depunere: 4 martie 2020.