PR Centru: Ghidul dedicat start-up-urilor și microîntreprinderilor, lansat în consultare publică

ADR Centru, în calitatea sa de Autoritate de Management pentru Programul ’„Regiunea Centru’’ (PR Centru), a publicat ieri, 3 iulie 2023, în consultare Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea de investiții 1 „O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă” – Obiectiv specific 1.3 „Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive” și Obiectivul specific 1.4 „Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat” Acțiunea 4 „Creșterea IMM prin investiții, modernizare industrială, avans tehnologic și o economie sustenabilă”, Intervenția 1.4.2 „Scale-up pentru start-up-uri și microîntreprinderi”.

Solicitanții prezentului apel de proiecte sunt societățile care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, inclusiv a microîntreprinderilor nou înființate (start up), în sensul Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare sunt înregistrate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Alocarea financiară este de 27.607.118 euro.

Valoarea finanțării nerambursabile aferente proiectului:

Valoare minimă: 25.000 euro;
Valoarea maximă: 200.000 euro;
Start-up-uri – valoarea maximă: 100.000 euro.

În cadrul acestui apel sunt sprijinite proiecte care realizează o investiție în Regiunea Centru, prin:

Construcția, extinderea sau modernizarea spațiilor de producție sau prestare de servicii;
Dotarea cu echipamente, tehnologii, utilaje, inclusiv tehnologii inovative, și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente, în vederea îmbunătățirii capacităților tehnice ale microîntreprinderilor;
Integrarea de noi tehnologii în procesele de producție precum și tehnologii în procese de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor;
Integrarea de noi tehnologii în scopul îmbunătățirii serviciilor.

Programul de sprijin a tinerilor fermieri: Finanțări nerambursabile

Introducere:

În contextul actual al sectorului agricol, sprijinirea și încurajarea tinerilor fermieri joacă un rol crucial în dezvoltarea durabilă a agriculturii. Guvernul a lansat un program de finanțare nerambursabilă pentru tinerii fermieri, oferindu-le oportunitatea de a obține sprijin financiar pentru înființarea sau dezvoltarea exploatațiilor agricole. Acest articol prezintă criteriile de eligibilitate, cheltuielile și activitățile eligibile, precum și valorile finanțării disponibile în cadrul acestui program.

Solicitanți eligibili:

Programul este deschis pentru diverse tipuri de solicitanti eligibili, incluzând următoarele:

 1. Start-up-uri agricole: Tinerii antreprenori care doresc să își înceapă propria afacere agricolă.
 2. Persoane fizice autorizate (PFA-uri), societăți cu răspundere limitată (SRL-uri), întreprinderi individuale (II-uri), și alte forme legale de organizare a activității.
 3. Solicitanții trebuie să dețină, să în arendă sau să în concesiune terenuri sau animale care să aibă o valoare economică minimă de 12.000 SO (subvenții obținute în Sistemul Unic de Plăți Directe).
 4. Solicitanții nu trebuie să aibă înregistrări de terenuri sau animale mai vechi de 24 de luni la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) sau Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) pe numele lor.

Exploatația agricolă:

Exploatația agricolă în care tânărul fermier dorește să implementeze proiectul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. Dimensiune economică cuprinsă între 12.000 și 50.000 SO.
 2. Exploatația trebuie să fie înregistrată ca microîntreprindere sau întreprindere mică.
 3. Înregistrarea exploatației este obligatorie în Registrul Unic de Identificare – APIA, Registrul agricol și/sau Registrul exploatațiilor – ANSVSA.

Cheltuieli și activități eligibile:

Finanțarea nerambursabilă poate fi utilizată pentru o varietate de cheltuieli și activități necesare pentru implementarea corectă a proiectului agricol. Acestea includ, dar nu se limitează la:

 1. Achiziția de animale, teren sau material biologic.
 2. Construcția de clădiri sau hale utilizate în cadrul fermei.
 3. Achiziționarea de echipamente, utilaje și mijloace de transport specifice activității agricole.
 4. Acoperirea costurilor salariale pentru personalul angajat.
 5. Cheltuieli de consultanță, proiectare și marketing.
 6. Alte cheltuieli necesare pentru implementarea corectă a proiectului, indiferent de natura acestora.

Valoarea finanțării:

Suma acordată ca finanțare nerambursabilă variază în funcție de dimensiunea exploatației și de integrarea în planul de afaceri a unor operațiuni specifice, cum ar fi condiționarea-procesarea sau agricultura ecologică. Urmează să fie acordate următoarele sume:

 1. 70.000 euro pentru exploatații între 30.000 și 50.000 SO, care includ operațiuni de condiționare-procesare sau agricultură ecologică.
 2. 60.000 euro pentru exploatații între 12.000 și 29.999 SO, care includ operațiuni de condiționare-procesare sau agricultură ecologică.
 3. 50.000 euro pentru exploatații între 30.000 și 50.000 SO.
 4. 40.000 euro pentru exploatații între 12.000 și 29.999 SO.

Sprijinul financiar este acordat în procent de 100% și nu trebuie returnat.

Modalitatea de acordare a sprijinului:

Sprijinul financiar pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă, în două tranșe distincte:

 1. 75% din cuantumul sprijinului se acordă la semnarea contractului de finanțare.
 2. 25% din cuantumul sprijinului se acordă cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, în termen de cel mult trei ani de la semnarea contractului de finanțare.

Angajamentele beneficiarului:

Beneficiarul programului are următoarele angajamente:

 1. Implementarea proiectului trebuie să înceapă în termen de cel mult 6 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului financiar.
 2. Mentinerea investiției pentru o perioadă minimă de 3 ani.
 3. Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul trebuie să facă dovada creșterii performanțelor economice ale exploatației, prin realizarea de vânzări egale cu 30% din valoarea primei tranșe de sprijin acordate.

Concluzie:

Programul de sprijinire a tinerilor fermieri reprezintă o oportunitate valoroasă pentru dezvoltarea exploatațiilor agricole. Prin finanțarea nerambursabilă, tinerii fermieri pot obține sprijin financiar pentru înființarea sau dezvoltarea afacerilor lor agricole. Criteriile de eligibilitate și angajamentele beneficiarului asigură un cadru clar pentru accesarea acestui sprijin financiar, care poate contribui la creșterea sustenabilă a sectorului agricol și la stimularea implicării tinerilor în acest domeniu vital al economiei.

Comunicat de presă privind începerea proiectului POC 4.1.1

REBAS SRL , cod de identificare fiscală 4967340, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35 /2394 /2004, cu sediul în GHIRODA, Str. STR. LUGOJULUI, Nr. 27, județ TIMIȘ, derulează începând cu data de 02.06.2023 proiectul nr. 1832, intitulat: Modernizarea societatii REBAS SRL prin achizitia de echipamente specifice co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în baza Contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în data de 10.02.2023

Valorea totală a proiectului: Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 3.762.996,58 , din care suma finanţării primite din Programul Operaţional Competitivitate este de 2.047.990,54, echivalentă cu 65 % din valoarea totală eligibilă aprobată.

Rezultatele prevăzute, care reies din obiectivele specifice sunt:
● Cresterea productivitatii societatii (cifra de afaceri / nr. mediu de angajati) cu cel putin 15% in anul 3 de sustenabilitate fata de anul 2020.
● In cadrul investitiei cel putin 20% din bugetul total al proiectului contribuie la obiectivele de mediu, respectand in totalitate prevederile Anexei I din regulamentul delegat al Comisiei (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European si al Consiliului privind stabilirea criteriilor tehnice de screening pentru determinarea conditiilor in care o activitate economica se califica ca contribuind in mod substantial la atenuarea schimbarilor climatice sau adaptarea la schimbarile climatice.
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 4.1.1

Date de contact beneficiar:

Persoană de contact:
ANDRAS DANIEL
rebas2021@gmail.com
0763684540

Fonduri europene 2023 – Când se lansează finanțările pentru tinerii fermieri, irigații și fermele de animale

29/05/202303053

AFIR fonduri europene
Așteptarea în rândul fermierilor este mare pentru lansarea noilor linii de finanțare cu fonduri europene, derulate prin intermediul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Conform declarațiilor oficialilor de la Ministerul Agriculturii, precum și calendarului publicat de AFIR, primele intervenții ar trebui să fie lansate în data de 30 iunie.

Totuși, există o problemă. Până astăzi, 29 mai 2023, nu a fost lansat niciun ghid consultativ al solicitantului pentru liniile de finanțare respective, în condițiile în care conducerea AFIR a dat asigurări că ghidurile vor fi lansate până în data de 15 mai.

Astfel, ținând cont de faptul că ghidurile trebuie să stea în consultare publică 30 de zile și apoi să fie modificate, în funcție de observațiile primite, este foarte greu de crezut că AFIR va mai putea respecta calendarul lansat inițial.

PR Nord-Vest 2021-2027: Ghid dedicat proiectelor din domenii de specializare inteligentă, lansat în consultare publică

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), a lansat vineri, 26 mai 2023, în consultare publică, Ghidul Solicitantului 131 G Proiecte din domenii de specializare inteligentă pentru întreprinderile din Regiunea de dezvoltare Nord-Vest.

Solicitanți eligibili:

microîntreprinderi;
IMM.
Alocarea financiară (FEDR + BS) este de 14.117.647,10 euro.

Tipurile de acțiuni avute în vedere sunt următoarele:

achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje, precum și investiții în construirea/modernizarea spațiilor de producție/prestare servicii aferente, care să servească valorificării în piață a rezultatelor din activitățile de cercetare-dezvoltare – inovare derulate de solicitant în cadrul proiectului complementar finanțat prin apelul PRNV/2023/111 Proiecte din domenii de specializare inteligentă pentru întreprinderile din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.
Pentru observații și/sau sesizări, puteți să folosiți formularul disponibil aici.

Perioada de consultare publică este de 15 zile lucrătoare de la data lansării, până la data de 20 iunie 2023.