PR Vest: Ghidul destinat microîntreprinderilor din domeniul serviciilor, relansat în consultare publică

Apelul de proiecte este adresat microîntreprinderilor cu sediul social în Regiunea Vest și locația de implementare a proiectului în mediul urban inclusiv localitățile componente și satele aparținătoare municipiilor și orașelor din Regiunea Vest sau în stațiunile turistice atestate din mediul urban sau rural din Regiunea Vest.

Alocarea regională pentru prezentul apel de proiecte este de 10 milioane euro.

Microîntreprinderile pot accesa finanțare nerambursabilă de până la 120.000 euro, cu încadrarea în limita plafonului de minimis de care poate beneficia o întreprindere unică, pentru următoarele tipuri de activități eligibile:

Dotare cu active corporale, inclusiv instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie și active necorporale exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe care se achiziționează;
Activități pentru extinderea piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare, inclusiv activități de marketing generate de codul CAEN finanțat;
Activități din domeniul economiei circulare sau activități de dezvoltare de noi lanțuri de aprovizionare ecologice;
Construirea/extinderea de infrastructuri multifuncționale de agrement și fitness, pentru educație fizică și sport, inclusiv infrastructuri de tratament balnear, exclusiv în stațiunile turistice atestate și exclusiv pentru investițiile aferente codurilor CAEN cuprinse în cadrul punctului B al Anexei 19_Domenii de activitate eligibile la Ghidul solicitantului de finanțare.
Pentru acest apel de proiecte, contribuția solicitantului la finanțarea investiției diferă în funcție de județul în care se implementează proiectul. Astfel, în cazul proiectelor implementate în județul Timiș, contribuția microîntreprinderilor este de min. 24% din valoarea totală eligibilă a investiției, de min. 17% în cazul proiectelor implementate în județul Arad și de min. 10% în cazul proiectelor implementate în județele Hunedoara și Caraș-Severin.

Perioada de consultare publică este de 10 zile lucrătoare, din 18.05.2023 și până în data de 06.06.2023 (ora 12:00).

PNRR: Ghidul Solicitantului privind asigurarea infrastructurii universitare, lansat în consultare publică

Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR), a lansat vineri, 19 mai 2023, în consultare publică Ghidul Solicitantului aferent apelului de proiecte „Asigurarea infrastructurii universitare”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație.

Solicitanții eligibili prezentului apel de proiecte sunt toate tipurile de instituţii de învăţământ superior de stat acreditate.

Alocarea financiară totală pentru apelul de proiecte este de 260 de milioane de euro din PNRR, fără TVA.

Investiția vizează:

Construirea a 5.020 de locuri și modernizarea a 14.500 de locuri în campusuri universitare pentru a crea noi spații de recreere și lectură;
Construirea a 3.500 de locuri și modernizarea a 3.125 de locuri în campusurile universitare pentru crearea de noi cantine;
Construirea a 4.600 de locuri și modernizarea a 14.530 de locuri în campusuri universitare pentru a crea spații de cazare;
Cel puțin 40% din numărul de 19.520 de spații de recreere, 6.625 de locuri de cantină și 19.130 de locuri de cazare vor fi rezervate pentru studenții din medii defavorizate.

❗️ Important pentru Tinerii Fermieri!

PNS 2023-2027
DR-30 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Depunerea proiecte: IUNIE 2023

☎️ Suna la 0774 659 096 pentru Consultanță!

Beneficiari eligibili:
✅ tinerii fermieri care au vârstă cuprinsă între 18 si 41 ani
Condiții de eligibilitate ale solicitantului:
✅ se încadrează în definiția tânărului fermier
✅ va figura în sistemul APIA/ANSVSA, anterior depunerii cererii de finanțare, cu formă de desfășurare a activității economice cu care solicită finanțarea
✅ trebuie să se încadreze în categoria microintreprinderilor și intreprinderilor mici

Condiții de eligibilitate ale exploatației:
– dimensiune economică de minim 12.000 SO, respectiv 8.000 SO pentru zona montană și maxim de 100.000 SO

ℹ️ Valoarea finanțării va fi de maxim 70.000 euro, sumă forfetară care se va acorda în două transe, avans 75% din valoarea accesată și 25% la finalizarea implementării.

Cheltuieli eligibile:
✔️ toate cheltuielile prevăzute în planul de afaceri conform cerințelor finanțatorului
✔️ achiziționarea de teren în procent de maxim 10% din valoarea spijinului
✔️ investiții de minim 40% din valoarea sprijinului

Vor fi prioritizate la finanțare (punctaj mai mare) următoarele:
-studii superioare în domeniul agricol/ domeniul proiectului
-comasarea terenurilor
-prin preluări integrale de exploatații
-deținerea în proprietate a exploației
-tehnologii cu impact redus asupra mediului
-eficientizarea resurselor
-instalarea fermierilor în zona montană

MAT: Start-Up Nation și Femeia Antreprenor

Luna trecută, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) a comunicat că lucrează la clarificări legate de programele Start-Up Nation și Femeia Antreprenor.

Recent, MAT a oferit răspunsuri la întrebări frecvente pe pagina oficială de Facebook:

• Referitor la legislația aplicabilă în programul Start-Up Nation pentru achizițiile eligibile, beneficiarii trebuie să respecte principiile din legislația curentă privind contractele de achiziție publică, inclusiv cele 3 E (economicitate, eficiență și eficacitate). Beneficiarii nu trebuie să pregătească un dosar specific pentru achiziție, dar trebuie să efectueze un studiu de piață înainte de a achiziționa produsele finanțate.

• Facturile în lei trebuie plătite exclusiv din contul de grant al programului. Facturile în euro pot fi achitate după schimb valutar și transfer din contul de grant în contul de euro al beneficiarului.

• Cele 7 bănci partenere în programele Start-Up Nation și Femeia Antreprenor sunt: Banca Transilvania, BCR, CEC Bank, OTP, BRD, UniCredit și Alpha Bank.

• Dreptul de proprietate industrială poate fi dovedit în cadrul programului Femeia Antreprenor prin brevet de invenție sau certificat de înregistrare a mărcii.

• Nu există prevederi pentru extinderea perioadei de implementare în cazul în care furnizorii de autovehicule electrice nu pot livra în termen de 12 luni. Perioada de implementare a proiectului este de 1 an de la semnarea contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 15 noiembrie 2024.

• Elementele de cost aprobate nu pot fi modificate (de exemplu, înlocuirea unei trotinete electrice cu o bicicletă electrică).

• Un autoturism 100% electric poate fi eligibil pentru programul Rabla Plus în cadrul programelor Start-Up Nation și Femeia Antreprenor, dar beneficiarii trebuie să verifice legislația programului Rabla Plus.

• O firmă poate semna contracte atât pentru Femeia Antreprenor, cât și pentru Start-Up Nation.

Răspunsurile au fost oferite de Camelia Taină, director general al Direcției Generale Antreprenoriat și Programe de Finanțare. Sursa: Facebook MAT.

PNRR C3 I1.D – Fabrici de reciclare

Construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor

Beneficiari eligibili:

Operatori economici (firme micro, mici, mijlocii, mari)
Valoarea finanțării
min. 500.000 €max. 8.400.000 €min.max.
Min. 500.000 euro/proiect – Max. 8.400.000 euro/proiect

Alocare financiară: 286 milioane euro
Intensitatea finanțării
75%
Max. 75%

Cheltuieli eligibile:

Cheltuieli cu realizare construcțiilor necesare amplasării și montării utilajelor, instalațiilor și echipamentelor achiziționate, cu dotările aferente – instalații electrice, alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare
Cheltuieli cu achiziția și montajul utilajelor, instalațiilor și echipamentelor
Cheltuieli cu achiziționarea activelor necorporale