A fost lansat apelul nr. 2 în domeniul “Dialog Social – Muncă Decentă” cu un buget de 1,4 mil euro (grant 90%).

A fost lansat apelul nr. 2 în domeniul “Dialog Social – Muncă Decentă” cu un buget de 1,4 mil euro (grant 90%).


Promotori și parteneri eligibili (înregistrați în România sau Norvegia):


a. parteneri sociali (organizații patronale și sindicate);
b. autoritățile și instituțiile publice care au roluri statutare legate de muncă decentă sau cooperarea tripartită;
c. organizațiile autorităților publice care au în mandatul lor promovarea conceptului de muncă decentă și / sau dialogul tripartit.
Se vor finanta proiecte care vor:
• îmbunatăți dialogul social și cooperarea
• implementa agenda privind munca decentă (condiții de muncă corecte)
• facilita accesul facil în ceea ce privește ocuparea forței de muncă.
Termenul limită de depunere: 4 martie 2020.