Anunt finalizare proiect Grant capital de lucru

CASA CU TEI SRL anunta finalizarea proiectul cu titlul ”Proiect Capital de

lucru – CASA CU TEI SRL ” proiect  nr RUE 15082 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 180 zile, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 11.08.2021

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea CASA CU TEI  SRL

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o

perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 140,333.76 lei (valoarea totala) din care : 122,029.35 lei grant si 18,304.41 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020]

ANUNT FINALIZARE GRANT CAPITAL DE LUCRU

REBAS SRL anunta finalizarea proiectul cu titlul ”Proiect Capital de lucru – REBAS SRL ” proiect  nr RUE 10638 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 180 zile, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 10.08.2021

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea REBAS SRL

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o

perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 834,813.75 lei (valoarea totala) din care : 725,925.00 lei grant si 108,888.75 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020]

Anunt finalizare proiect Grant capital de lucru

ANA EURO TURSIM SRL anunta finalizarea proiectul cu titlul ”Proiect Capital de lucru – ANA EURO TURISM SRL ” proiect  nr RUE 13340 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 180 zile, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 10.08.2021

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea ANA EURO TURISM SRL

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o

perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 564,371.01 lei (valoarea totala) din care : 490,757.40 lei grant si 73,613.61 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020]

Fonduri structurale 2021-2027

2021-2027: Statele Membre ale Uniunii Europene vor avea la dispoziție 1,8 trilioane euro prin:

 • Cadrul financiar 2021-2027 = 1 074,3 miliarde euro
 • Next Generation EU = 750 miliarde euro

Total = 1.824,3 miliarde euro

CFM 2021-2027

Ca urmare a acordului Parlamentului European din 16 decembrie 2020, Consiliul UE a adoptat la 17 decembrie 2020 regulamentul privind noul Cadru Financiar Multianual (CFM) 2021-2027 și pachetul de relansare economică Next Generation EU (NGEU).

Regulamentul prevede un buget pe termen lung de 1 074,3 miliarde EUR pentru UE27 (cele 27 de state membre rămăse ca urmare a Brexit-ului) în prețurile din 2018, inclusiv integrarea Fondului european de dezvoltare. Împreună cu NGEU, în valoare de 750 de miliarde EUR, va permite UE să furnizeze o finanțare fără precedent de 1,8 trilioane EUR în următorii ani pentru a sprijini recuperarea din pandemia COVID-19 și prioritățile UE pe termen lung în diferite politici/zone.

Cele 1 074,3 miliarde euro aferente Cadrului financiar 2021-2027 vor fi împărțite între 7 capitole de buget:

Capitole de bugetCFMNextGenerationEUTOTAL
1.Piața unică, inovare și sectorul digital132,8 miliarde EUR10,6 miliarde EUR143,4 miliarde EUR
2. Coeziune, reziliență și valori377,8 miliarde EUR721,9 miliarde EUR1 099,7 miliarde EUR
3. Resurse naturale și mediu356,4 miliarde EUR17,5 miliarde EUR373,9 miliarde EUR
4. Migrație și gestionarea frontierelor 22,7 miliarde EUR22,7 miliarde EUR
5. Securitate și apărare13,2 miliarde EUR 13,2 miliarde EUR 
6. Vecinătate și întreaga lume98,4 miliarde EUR98,4 miliarde EUR
7. Administrația publică europeană73,1 miliarde EUR73,1 miliarde EUR
TOTAL CFM 1 074,3 miliarde EUR750 miliarde euro1 824,3 miliarde EUR

Toate sumele sunt exprimate în miliarde EUR, în prețuri constante din 2018. 

*Sumele includ suplimentarea cu 15 miliarde EUR a fondurilor pentru zece dintre programe (față de acordul din 21 iulie 2020). Este vorba despre următoarele programe: Orizont Europa, Erasmus+, „UE pentru sănătate”, Fondul de gestionare integrată a frontierelor, „Drepturi și valori”, Europa creativă, InvestEU, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, „Ajutor umanitar”. 

Sursă: Comisia Europeană 

Consultă setul de întrebări și răspunsuri publicat de Comisia Europeană la 22 decembrie 2020, referitor la CFM 2021-2027.

O nouă politică de coeziune

UPDATE iunie 2021: La data de 24 iunie 2021 a fost aprobat Pachetul legislativ aferent Politicii de Coeziune 2021-2027. Descarcă documentul 

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia propune modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții a UE.

Cinci priorități investiționale:

Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și 2. Acestor priorități li se vor aloca 65% – 85% din resursele FEDR și ale Fondului de coeziune, în funcție de prosperitatea relativă a statelor membre.

 • O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii
 • O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice
 • O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale
 • O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate
 • O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.

Top 5 sub-componente în funcție de sume:

 1. Feroviar – 3,911 miliarde euro
 2. Autostrăzi – 3,105 miliarde euro
 3. Fondul pentru valul renovării (eficiență energetică) – 2,170 miliarde euro
 4. Infrastructură spitalicească și dotări aferente – 1,951 miliarde euro
 5. Instrumente financiare pentru IMM-uri – 1,250 miliarde euro

Actiunea 4.1.1 (Masura 3)

Actiunea 4.1.1 (Masura 3) se va redeschide la inceputul anului 2022, cu un buget in valoare de 358.384.803 euro.

Ajutor financiar Actiunea 4.1.1 (masura 3) – 2021:

Valoarea maxima a ajutorului financiar este echivalentul in lei al sumei de 1.000.000. euro.

 • Microintreprinderi (0-9 angajati): 95% ajutor financiar – 5% contributie proprie;
 • Intreprinderi mici (10-49 angajati): 90% ajutor financiar – 10% contributie proprie;
 • Intreprinderi mijlocii (50-249 angajati): 85% ajutor financiar – 15% contributie proprie.

Beneficiari eligibili Actiunea 4.1.1 (masura 3):

 • Firma infiintata pana in 31.12.2018;
 • Cifra de afaceri in 2020 este cu minim 5% mai mica fata de 2019;
 • Beneficiarul isi propune, prin planul de afaceri, investitii de minim 20% in obiective de protectia mediului;
 • Beneficiarul isi asuma un numar mai mare sau egal de angajati, cu cel din 2019, la sfarsitul perioadei de sustenabilitate;
 • Beneficiarul nu este in faliment, insolventa sau dificultate la sfarsitul lui 2019

Cheltuieli eligibile Actiunea 4.1.1. (masura 3):

 • Achizitia de echipamente, utilaje, tehnologii , modernizarea si dotarea de imobilelor.