Finanțare pentru ONG-uri în cadrul Start ONG 2021! 500.000 euro disponibili pentru dezvoltarea și implementarea de proiecte comunitare

Programul Start ONG, mecanismul de finanțare dedicat ONG-urilor mici și instituțiilor neguvernamentale din România, lansat de Kaufland Romania și implementat de Asociația Act for Tomorrow, a anunțat relansarea oportunităților începând cu 1 martie 2021.

În cadrul ediției vor fi disponibili 500.000 de euro pentru dezvoltarea și implementarea de proiecte comunitare în domeniile educațiesănătatesocial, mediu și cultură.

Primul apel al ediției din 2021 va fi lansat în 1 martie 2021, începând cu ora 09:00. Programul se desfășoară pe durata a 10 luni, iar proiectele propuse pentru finanțare trebuie înscrise pe platforma www.startong.ro, începând cu data de 1 a fiecărei luni calendaristice.

În fiecare lună, organizațiile pot aplica pentru unul dintre cele 3 praguri de finanțare:

 • pragul I, cu o valoare de până la 1.000 de euro;
 • pragul II, cu o valoare cuprinsă între 1.000 și 5.000 de euro;
 • pragul III, cu o valoare cuprinsă între 5.000 și 10.000 de euro.

Finanțările se vor oferi ONG-urilor mici sau recent înființate, din întreaga țară, instituțiilor publice din sfere precum educația (grădinițe, școli, licee) și cu rol social (cantine, centre pentru persoane vârstnice și copii), dar și grupurilor informale. Acestea pot obține finanțări de până la 10.000 de euro fiecare.

În 2021, organizatorii programului își propun susținerea a minim 124 de proiecte de responsabilitate socială.

Programul se va desfășura pe durata a 10 luni.

Submasura 6.4 Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole

Submăsura 6.4 are ca scop:
Stimularea mediului de afaceri din mediul rural;
Creşterea numărului de activităţi neagricole desfăşurate în zonele rurale;
Dezvoltarea activităţilor neagricole existente;
Crearea de locuri de muncă;
Creşterea veniturilor populaţiei rurale;
Reducerea diferenţelor dintre mediul rural şi urban;
Diversificarea activităţilor economice ale fermierilor sau membrilor gospodăriilor agricole prin
practicarea de activităţi neagricole în vederea creşterii veniturilor şi creării de alternative
ocupaţionale.

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această sub‐măsură sunt:
 Micro‐întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou‐înfiinţate (start‐ups) din spaţiul
rural;
 Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică
activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul
întreprinderii deja existente, încadrabile în micro‐întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia
persoanelor fizice neautorizate.

Valoarea SPRIJINULUINERAMBURSABILva fi de maxim 90% din costul total al proiectului

• nu va depăși 200.000 Euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali

• va respecta prevederile Regulamentului 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis

Cum se face evaluarea?

Evaluarea se face într-un mod foarte obiectiv şi transparent. Există o grilă de punctaj, pe care o regăsiţi în procedura ataşată în arhivă de mai jos. În fiecare luna se permite înscrierea doar peste un anumit prag de punctaj. Până pe 1 iulie, pragul minim este de 70 de puncte, urmând să scadă apoi la 10 puncte.

Dacă planul de afaceri este unul corect realizat, respectă cheile de verificare, este realist şi respectă criteriile esenţiale şi are şi un punctaj suficient de mare, atunci se va obţine finanţare.

Schema de ajutor de stat pentru HoReCa si turism

Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în vederea acoperirii parțiale, în cuantum de 20%, a pierderii din cifra de afaceri sau din rulaj, în cazul agențiilor de turism, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor CAEN de mai jos, suferită în anul 2020, comparativ cu anul 2019: 7911, 7912, 7990, 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630

Valoarea finantarii:

Pana la 800.000 euro/întreprindere.

Ajutorul se va acorda beneficiarilor sub forma unor granturi care vor acoperi 20% din pierderea din cifra de afaceri sau din rulaj, suferita in anul 2020, comparativ cu anul 2019.

Obiectiv

Schema de ajutor de stat pentru Horeca si Turism. Scopul măsurilor de sprijin este să asigure continuitatea activității operatorilor economici din sectorul turistic (structuri de cazare, structuri de alimentație, agenții de turism), grav afectați de impactul economic al epidemiei de coronavirus prin îmbunătățirea accesului la lichidități, pentru a-i ajuta să își continue activitatea și să păstreze locurile de muncă.

Bugetul schemei de ajutor de stat va fi estimat la 500 milioane euro, echivalent lei, prin bugetul Ministerului Economiei și din fonduri europene. Se estimează că vpr primi ajutoare de stat 73.211 de beneficiari, dintre care 15.168 structuri de cazare, 52.583 structuri de alimentație și 5.460 agenții de turism.

Date program:

Analizând datele ANAF privind cifra de afaceri pe primul semestru 2020, comparativ cu primul semestru 2019, se constată următoarele:
– În privința structurilor de cazare, s-a constatat o reducere a cifrei de afaceri cu 36,8%. Cei mai afectați au fost marii contribuabili (-64,8%), urmați de contribuabilii mijlocii (-48,4%) și de cei mici (-36,8%);
– În privința structurilor de alimentație, s-a constatat o reducere a cifrei de afaceri cu 33,5%. Cei mai afectați au fost contribuabilii mijlocii (-40,5%), urmați de contribuabilii mici (-32,2%) și de cei mari (-27,8%);
– În privința agențiilor de turism, s-a constatat o reducere a cifrei de afaceri cu 60,5%. Cei mai afectați au fost contribuabilii mari (-71,4%), urmați de cei mijlocii (62,8%) și de cei mici (51,6%).

Fonduri europene nerambursabile pentru digitalizarea IMM-urilor

Se pregateste lansarea unui nou program de finantare nerambursabila pentru accelerarea transformării digitale și construirea unei economii mai puternice, mai ecologice si mai reziliente.

Apelul de proiecte are ca scop final :

 • Digitalizarea IMM din alte sectoare de activitate decât TIC;
 • Creșterea competitivității IMM și dinamizarea sectorului TIC.

Cui se adreseaza?

IMM-urilor ce doresc finanțare pentru achizitionarea de echipamente si servicii IT&C, necesare digitalizării activitatii curente.

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile acordate pe aplicație  IMM-urilor in calitate de beneficiari finali ai ajutorului de minimis  este de 100.000 euro, echivalentul a 487.210 lei la cursul valutar INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO = 4,8721lei),

Valoarea minimă a finanțării nerambursabile acordate pe aplicatie de proiect IMM-urilor in calitate de beneficiari ai ajutorului de minimis  este de 30.000 euro, echivalentul a 146.163 lei,la cursul valutar INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO =4,8721lei).

Ajutorul se acorda beneficiarului final al ajutorului de minimis sub formă de finanțare nerambursabilă în procent de 90% din valoarea eligibilă.

Pentru firmele specializate in IT care aduc o inovatie, valoarea finantarii este cuprinsa intre 1 si 6 milioane de Euro.

Aplicantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • Sunt firme inregistrate potrivit Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Se incadreaza in una din categoriile: microintreprindere, intreprindere mica, intreprindere mijlocie, la data depunerii cererii de finantare si la data semnarii contractului de finant
 • Nu inregistreaza obligatii bugetare nete (diferenta dintre obligatiile de plata restante la buget si sumele de recuperat de la buget):
 • mai mari de 1/12 din obligatiile datorate in ultimele 12 luni – in cazul certificatului de atestare fiscala emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
 • mai mari de 1/6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru – in cazul certificatului de atestare fiscala emis de catre autoritatile publice locale;
 • Nu a fost gasit vinovat, printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva, pentru comiterea unei fraude/ infractiuni referitoare obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, in conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, in ultimii 5 ani, sau nu deruleaza proiecte finantate in prezent, partial sau in totalitate, din alte surse publice, pentru aceleasi activitati, in cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul Cererii de finantare, derulate in ultimii 5 ani;
 • Nu intra in categoria de “intreprindere aflata in dificultate”.
 • Nu se afla in stare de insolventa, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, lichidare sau suspendare temporara a activitatii sau nu se afla in situatii similare in urma unei proceduri de aceeasi natura prevazute de legislatia sau de reglementarile nationale;
 • Au sediul social si implementarea proiectului se realizeaza in regiunea de dezvoltare in care depun proiectul.

Cheltuieli eligibile din proiect :

 1. Cheltuieli aferente achizitionării de hardware TIC, dispozitive și echipamente aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate din punct de vedere al implementării aplicației de proiect. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin aplicația de proiect;
 2. Cheltuieli aferente realizării retelei LAN necesară pentru implementarea aplicatiei de proiect;
 3. Cheltuieli aferente achizitionarii si/sau dezvoltarii aplicatiilor software/licentelor necesare implementarii aplicatiei de proiect, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente;
 4. Cheltuieli aferente achiziționării/realizării unui website de prezentare a companiei;
 5. Cheltuieli aferente închirierii unui nume de domeniu nou “.ro” direct de la furnizorul național de domenii “.ro”;
 6. Cheltuieli aferente închirierii soluției de semnătură electronică;
 7. Cheltuieli aferente achiziționării de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;
 8. Cheltuieli aferente achiziționării soluțiilor IT pentru comerțul electronic;
 9. Cheltuieli aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii aplicației de proiect propusă spre finanțare și/sau managementul aplicației de proiect (inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării aplicației de proiect);
 10. Cheltuieli aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/ achiziționate și cel care va asigura mentenanța;
 11. Cheltuieli de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naționale în domeniul financiar-contabil) și tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului aplicației de proiect cu aplicația de finanțare și obiectivele POC).

 • Perioada de implementare este de maxim 9 luni (realizarea cheltuielilor și depunerea cererilor de rambursare).
 • Perioada de monitorizare a durabilitatii proiectului este de 3 ani.

IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE

Programul IMM Leasing e un program guvernamental prin care Statul, prin Ministerul Finantelor Publice acorda garantii in procent de 60% – 80% IMM-urilor romanesti care achizitioneaza prin leasing financiar echipamente, utilaje si vehicule pentru transport marfuri și persoane, utilizate în scop comercial.

Programul sustine accesul IMM la finantari destinate achizitionarii de bunuri mobile noi sau second-hand si asigura fluxurile financiare necesare prin operatiuni specifice de sell-and-lease-back.

 • Durata maxima a perioadei de leasing este de 72 de luni, cu posibilitatea acordarii unei perioade de gratie cuprinsa intre 3 si 12 luni, iar avansul achitat de beneficiar poate fi de la 0% pana la maximum 20% din valoarea de achizitie a bunului finantat ( exclusiv TVA);
 • Costul finatarii garantate acordate in cadrul Programului consta in:
 • Rata dobanzii ROBOR la 3 luni plus o marja fixa de maximum 3,5,% pe an. Marja include si nivelul total al comisioanelor percepute de finantator in toate etapele finantarii; 
 • Comisionul de administrare datorat FNGCIMM;
 • Comisionul de risc datorat Ministerul Finantelor Publice.           
 • Costurile finantarii sunt subventionate de catre stat in baza unei scheme de ajutor de minimis, astfel este acoperit un procent de 50% din costul dobanzii, iar comisionul de administrare și comisionul de risc, sunt subventionate in procent de 100%;

Conditii de eligibilitate :

1) nu se afla in dificultate in sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificarile si completarile ulterioare; 

2) nu se afla in litigiu, in calitate de parat, cu Ministerul Finantelor Publice si/sau finantator; 

3) nu figureaza cu credite restante, in ultimele 6 luni sau daca inregistreaza restante in baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumita in continuare C.R.C., acestea sunt incadrate in categoriile A, B si C; 

4) nu se afla in interdictie de a emite cecuri si nu figureaza cu incidente majore cu bilete la ordin in ultimele 6 luni in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati; 

5) este eligibil conform reglementarilor interne ale finantatorului; 

6) nu inregistreaza popriri active sau suspendate pe conturile bancare; 

7) nu inregistreaza obligatii fiscale restante si alte creante restante bugetare;

8) nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare.

Domenii eligibile: productie, comert sau prestari de servicii, in scopul obtinerii de venituri, in conditii de concurenta loiala. 

Domenii neeligibile: intermedieri financiare si asigurari, tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, cu exceptia vinului si berii, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, activitati de inchiriere si leasing, activitati de investigare si protectie.

Documentatie necesara :

 • Documente financiare (ultimul bilant depus, balanta aferenta acestuia, ultima balanta incheiata, acord CRC semnat)
 • Documente juridice (certificat de inregistrare, act constitutiv, carte de identitate administrator)
 • Factura proforma pentru bunul ce se doreste finantat in cadrul programului

Pentru acordul de garantare a FNGCIMM:

 • Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM
 • Calcul pentru intreprinderile partenere sua legate (daca este cazul)
 • Declaratie pe propria raspundere
 • Dovada achitarii comisionului de risc catre FNGCIMM