PNDR: Varianta consultativă a ghidului aferent înfiinţării grupurilor de producători în sectorul pomicol

Vineri, 14 februarie 2020, AFIR a publicat varianta consultativă a ghidului aferent Submăsurii 9.1a – Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală. 

Solicitanţii eligibili sunt grupurile de producători din sectorul pomicol constituite conform legislației specifice în vigoare, care au ca scop principal valorificarea în comun a produselor agricole, deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect și se încadrează în definiția IMM-urilor (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii conform Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii cu modificările și completările ulterioare).

Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% din cuantumul sprijinului și nu poate să depășească 10% din valoarea producției comercializate (VPC) în primii 5 ani de la recunoastere și suma maximă de 100.000 euro/an.

Sprijinul se va acorda ca procent din valoarea producției comercializate prin intermediul grupului de producători astfel:

  • Anul I de la recunoastere – 10 %, fără a depăși suma maxima de 100.000 euro/an;
  • Anul II de la recunoastere – 8 %, fără a depăși suma maxima de 100.000 euro/an;
  • Anul III de la recunoastere – 6 %, fără a depăși suma maxima de 100.000 euro/an;
  • Anul IV de la recunoastere – 5 %, fără a depăși suma maxima de 100.000 euro/an;
  • Anul V de la recunoastere –  4 %, fără a depăși suma maxima de 100.000 euro/an.

Perioada aferentă consultării publice este de 10 zile, începând cu data de 14 februarie 2020.

MADR: Ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate continuă și în anul 2020

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a informat că „Ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate” continuă și în anul 2020.

Termenul limită de înscriere în program este 15 aprilie 2020, iar termenul limită de valorificare a producției este 15 iunie 2020, inclusiv.

Pentru a avea siguranța că tomatele ce vor fi oferite populației vor avea o calitate cât mai bună, beneficiarii trebuie să deţină un registru de evidență a tratamentelor de protecție a plantelor, ce va fi verificat de către inspectorii Autorității Naționale Fitosanitare.

Reprezentanții Direcțiilor pentru Agricultură Județene efectuează verificări la începutul rodirii și înainte de începerea recoltării în vederea evaluării producției.

Bugetul total al programului pentru Ciclul I este de aproximativ 40 milioane euro, iar beneficiarii trebuie să valorifice o cantitate de 3 tone/1.000 mp.

Principalele modificări pentru anul 2020 au avut în vedere îmbunătățirea programului, astfel încât consumatorii să beneficieze de  tomate de calitate din producția autohtonă.

Conform comunicatului oficial, ca element de noutate, în anul 2020, verificarea preliminară a dosarelor și instruirea fermierilor privind respectarea normelor de utilizare a produselor de protecția plantelor se va realiza  de către reprezentanții Direcțiilor pentru Agricultură județene și respectiv, de către inspectorii Autorității Naționale Fitosanitare, la Primăria localității respective.

Măsura va fi luată în special pentru cele câteva județe unde sunt foarte mulți beneficiari și pentru a venii în sprijinul fermierilor.

POPAM: A fost lansat apelul nr. 1 de cereri de finanțare pentru Măsura III.4. – Activități de cooperare

AM POPAM a anunat săptămâna trecută faptul că a fost lansat apelul nr.1 de cereri de finanțare pentru Măsura III.4. – Activități de Cooperare.

Ghidul Solicitantului a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 508/11.10.2019.

Beneficiarii acestei măsuri sunt parteneriatele formate din Grupuri de Acțiune Locală din zonele de pescuit (FLAG-uri) selectate și contractate în cadrul FEPAM 2014-2020.

Alocarea financiară totală pentru prezentul apel: 7.308.733,57 LEI, echivalentul a 1.529.984,00 EURO.

Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 7.308.733,57 lei, iar valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 23.885,00 lei.

Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare este 14.02.2020, ora 12.00, iar data și ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare este 13.04.2020, ora 12:00.

Bani disponibili pentru IMM-uri în Regiunea Vest: 36,6 milioane de euro, finanțări nerambursabile pentru firme, prin Regio-POR

  • Bani disponibili pentru IMM-uri în Regiunea Vest: 36,6 milioane de euro, finanțări nerambursabile pentru firme, prin Regio-POR

Societăți care activează în domeniul IT sau turism, producție și servicii pot beneficia în continuare de finanțare nerambursabilă, prin Regio – Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020, în Regiunea Vest.

 Noul apel de proiecte pentru Prioritatea de Investiţii 2.2 – IMM a Regio-POR este deschis până în 24 martie 2020, ora 12:00, dată până la care pot fi depuse cererile de finanțare prin aplicația MySMIS

Pot solicita finanțare societățile/ societățile cooperative care se încadrează în categoria IMM – microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii. Acestea pot beneficia de finanțări de la 200.000 de euro – valoarea minimă care poate fi acordată pentru un proiect, până la 1 milion de euro – valoarea maximă, pentru dezvoltarea afacerii.

Sunt finanțabile construirea, extinderea spațiilor de producție ori servicii, dotarea cu active corporale și necorporale, inclusiv instrumente de comercializare online, implementarea unor procese de certificare sau recertificare a produselor și alte investiții și activități.

Locul de implementare al proiectului trebuie să fie în mediul urban, în Regiunea Vest. Excepție fac întreprinderile mijlocii, în cazul cărora locul de implementare al proiectului poate fi și în mediul rural.

Cofinanțarea solicitantului este de minimum 45% din valoarea cheltuielilor eligibile în cazul microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, respectiv minimum 55% în cazul întreprinderilor mijlocii.

POR: Perioada de depunere a proiectelor pentru centre comunitare integrate este deschisă!

În perioada 20 ianuarie – 20 iulie 2020 pot fi depuse aplicații în cadrul apelului de proiecte pentru creșterea accesului la serviciile de asistență medicală comunitară, furnizate integrat cu serviciile sociale și educaționale pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile, Axa Prioritară 8, Obiectiv specific 8.1, Operațiunea B – Centre comunitare integrate.

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin acest apel se referă la:

  • Construcţia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea centrelor comunitare integrate.

Regiunile de dezvoltare în cadrul cărora se pot solicita finanţări sunt: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest şi Centru.

Alocarea apelului de proiecte de 21.070 milioane euro, din care 15,050 milioane euro FEDR și 6,02 milioane euro contribuţie naţională (bugetul de stat).