PNDR: Ministrul Agriculturii propune realocarea de sume pentru instalarea tinerilor fermieri

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anunțat că au fost identificate mai multe sume necheltuite din cadrul PNDR 2014-2020 care sunt în proces de negociere cu Comisia Europeană pentru a putea deschide anul viitor noi sesiuni de depunere de proiecte. La începutul anului viitor se vor putea accesa din nou fonduri europene pe submăsura „Instalarea tinerilor fermieri” în cadrul căreia sprijinul pe exploatație poate ajunge 50.000 de euro

Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.

Obiectivul general al granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).

Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene.

Active Citizens Fund România vizează consolidarea societăţii civile și a cetățeniei active şi creșterea capacității grupurilor vulnerabile.

Cu o alocare totală de 46.000.000 Euro, programul va urmări dezvoltarea pe termen lung a sustenabilităţii și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Norvegia, Islanda și Liechtenstein.

A fost lansat apelul nr. 2 în domeniul “Dialog Social – Muncă Decentă” cu un buget de 1,4 mil euro (grant 90%).

A fost lansat apelul nr. 2 în domeniul “Dialog Social – Muncă Decentă” cu un buget de 1,4 mil euro (grant 90%).


Promotori și parteneri eligibili (înregistrați în România sau Norvegia):


a. parteneri sociali (organizații patronale și sindicate);
b. autoritățile și instituțiile publice care au roluri statutare legate de muncă decentă sau cooperarea tripartită;
c. organizațiile autorităților publice care au în mandatul lor promovarea conceptului de muncă decentă și / sau dialogul tripartit.
Se vor finanta proiecte care vor:
• îmbunatăți dialogul social și cooperarea
• implementa agenda privind munca decentă (condiții de muncă corecte)
• facilita accesul facil în ceea ce privește ocuparea forței de muncă.
Termenul limită de depunere: 4 martie 2020.

Innovation Norway în calitate de Operator de Fond a lansat apelul care va finanța activități menite să îmbunătățească eficiența energetică.

Innovation Norway în calitate de Operator de Fond a lansat apelul care va finanța activități menite să îmbunătățească eficiența energetică.


Entități Eligibile: Instituții Publice, IMM-uri, Ong-uri
Buget: 12,985 mil euro
Data limită: 20 ianuarie 2020
Proiectele trebuie să urmărească:
a. Eficiența energetică în clădiri (deținute de entități neeconomice)
b. Eficiența energetică în industrie
c. Eficiența energetică în infrastructură
d. Eficiența energetică a produselor
e. Eficiența energetică în sectorul transporturilor